Aabybro

Aflastning skal gøres mere hjemligt

Jammerbugt Kommune vil undersøge, hvordan midlertidige aflastningsboliger kan gøres mere hjemlige – uden, at kommunen går på kompromis med forskrifter for hygiejnen og krav til inventar, der understøtter plejen af borgeren.
Når borgere i en periode kan få brug for en midlertidig aflastningsbolig, er det typisk, fordi de netop er blevet udskrevet fra sygehuset, eller de står overfor en indlæggelse.
Derfor er boligen indrettet, så den tager hensyn til de komplekse sundhedsfaglige problemstillinger og store funktionsnedsættelser, som borgerne ofte har.
Boligerne kan sammenlignes med en stue på et hospital, da den skal leve op til hygiejnekrav for borgerne med infektionssygdomme, nedsat immunforsvar osv.

På opfordring
Jammerbugt Kommune er optaget af at kunne stille de rigtige tilbud til rådighed for borgerne og at rammerne for disse er i orden.
Og nu vil yderligere se på, hvordan krav til boligerne kan kombineres med at indrette dem mere hjemlige og hyggelige.
Det sker på opfordring fra pårørende til borgere på de midlertidige pladser. 
– Vi er imødekommende overfor forslaget fra de pårørende, og derfor undersøger vi selvfølgelig, hvilke tiltag vi kan lave i forhold til en mere hyggelig og hjemlig indretning af de midlertidige pladser. Vi er dog begrænset af, at de skal være forenelige med gældende hygiejniske retningslinjer, siger Ib Nellemann, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Høje krav
Der er høje krav til hygiejneforhold i boligerne og til de forebyggende tiltag, der skal foretages for at afbryde smitteveje, og sikre personalets og de andre beboeres sundhed i forhold til infektionssygdomme, multiresistente bakterier og forebyggelse af svær sygdom hos borgere med nedsat immunforsvar.
Alle disse forholdsregler er gældende på alle tidspunkter, og ikke særligt i forbindelse med Covid-19.
En borger bor typisk bor 14 dage i en midlertidig bolig. Efter endt ophold i boligen skal al inventar rengøres og afsprittes på samtlige dele og flader, inden en ny borger får pladsen. En nødvendighed for at kunne overholde de gældende hygiejniske retningslinjer.
Den høje standard til hygiejne begrænser mulighederne for indretning af pladserne, da alle møbler skal kunne holde til at blive rengjort med særlige midler, og skal have overflader, som gør det svært for mikroorganismer at overleve.
Men nu vil kommunen undersøge mulighederne nærmere, det kan f.eks. være maling af vægge og indkøb af inventar efter udvalgte hygiejniske og arbejdsmiljømæssige kriterier.
Seniorrådet vil blive inddraget i undersøgelsen af indretningen.

Læs om fantastiske oplevelser og events