Blokhus

Aktivt udeliv og oplevelser i naturen skal styrkes

Aldrig før har der været så mange overnatninger i Naturstyrelsens shelters, antal gennemkørsler på MTB-sporene og medlemmer af vandsportsforeningerne. Samtidig er der en stigende interesse fra udlandet i at arrangere aktive outdoor-ferier i den danske natur.
Det er positivt både i forhold til folkesundhed, bosætning, turisme og lokal udvikling i mange kommuner. Derfor er det vigtigt at understøtte og fastholde udviklingen.

Nyt samarbejde
Infrastrukturen har dog ikke fulgt med udviklingen.
Derfor starter Dansk Kyst- og Naturturisme, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og OnTrail et samarbejde, der skal give ny viden og inspiration til drift af outdoor-faciliteter.
Samarbejdet er historisk, for det er første gang idrætsbranchen og turistbranchen er gået sammen om en fælles indsats for at sikre bedre outdoor-muligheder.
– Erfaringerne viser, at det er enormt vanskeligt at finansiere drift af outdoor-faciliteter i Danmark, blandt andet fordi der er så mange forskellige typer af ejerskab. Derfor ser vi, at mange faciliteter er misvedligeholdte, gror til eller helt forsvinder. Det er problematisk. Og da faciliteterne er vigtige både for idrætten og for turistbranchen, så det er helt oplagt med en fælles indsats, siger Casper Lindemann, der er facilitetskonsulent i DIF.

Tidssvarende faciliteter
Projektets formål er at blive klogere på, hvordan outdoor-faciliteter kan driftes. Projektet skal kortlægge, identificere og videreformidle gode eksempler på driftsmodeller fra både indland og udland.
Driftsmodellerne samles i et inspirationskatalog, som skal hjælpe de mange både private og offentlige outdoor-aktører til et bedre samarbejde og en bedre drift af nuværende og nye faciliteter både på land og til vands.
– Vores natur er et af de største trækplastre på både danske og udenlandske turister, og turisterne efterspørger gode faciliteter i naturen. Derfor er det helt oplagt at samarbejde, så vi kan få faciliteter, der matcher efterspørgslen og giver gode oplevelser i vores fantastiske natur. Det kan forhåbentlig både aflæses på turismen og i folkesundheden, siger Christine Jürgensen, der er udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs om fantastiske oplevelser og events