Aabybro

Besparelse på beskæftigelsesområdet blev mindre

I forbindelse med forliget om budget 2021, så hæfter Morten Klessen (S), formand for beskæftigelsesudvalget, sig ved, at det lykkedes at skære i en planlagt besparelse.

Reduktion
Der var lagt op, til at der skulle skæres 1,1 mio. kr. på driften, men besparelsen blev reduceret til 5-600.000 kroner.
– Desuden har vi omstillinger for små 11 mio. kr. og er det enkeltstående udvalg, der har stået for de største omstillinger, siger Morten Klessen og tilføjer:
– Men vi er meget glade for, at jobcentret er kommet godt i gennem Corona-tiden og er i en god drift samt leverer gode resultater, så vi stadig har en god økonomi.

Fortsat kvalitet i sprogskoleindsatsen
I takt med faldende antal flygtninge er det nødvendigt at tilpasse tilbuddet til sprogskolekursister, for at sikre den fornødne kvalitet i undervisningen. Det faldende antal flygtninge nødvendiggør samlæsning på flere niveauer i et omfang, som ikke er hensigtsmæssigt. Derfor arbejder Jammerbugt Kommune på en alternativ lokal løsning, der skal muliggøre en fortsat differentieret og beskæftigelsesrettet indsats, i et tæt samspil med kommunens øvrige integrationsindsats.

Læs om fantastiske oplevelser og events