Brovst

Børn skal lære kulturens sprog

Kunst er en vigtig del af dannelsen i løbet af børn og unges opvækst.
Derfor har Jammerbugt Kommune besluttet at bruge 300.000 kr. årligt på, at folkeskoleeleverne kommer ud og oplever kulturen i dens mange former. Oplevelser, de kan tage med i videre i livet i deres kulturelle rygsæk.

Mange kunstarter
Scenekunst, kunstdokumentar, klassisk musik, rytmisk musik, litteratur, billedkunst og arkitektur.
Kunstarter, som elever i Jammerbugt Kommune kommer til at stifte bekendtskab med i løbet af folkeskolen. Jammerbugt Kommune ønsker at sikre, at alle elever oplever inspirerende møder med kunst og kultur i løbet af deres skoletid. Tilbuddet kalder kommunen den Kulturelle Rygsæk.
Forløbet er delt ud over seks til syv klassetrin i løbet af skoletiden, og sker i samarbejde med mange forskellige kulturaktører – både i Nordjylland og i resten af Danmark.

Anden side af fritidslivet
– Jammerbugt Kommune arbejder på at være Danmarks bedste fritidskommune, og vi vil meget gerne give kommunens børn og unge mulighed for at opleve andre sider af fritidslivet, end de måske oftest får mulighed for i Jammerbugt Kommune. Derfor har vi iværksat den Kulturelle Rygsæk, forklarer formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen.
Eleverne bliver præsenteret for de forskellige kunstarter i forhold til, hvornår de aldersmæssigt får mest ud af tilbuddene.
Nogle kunstformer vil eleverne møde på skolerne, mens andre møder med kulturen er besøg på kunst-insti­tutionerne. Til hvert forløb er der udarbejdet undervisningsmateriale.

Indsigt giver udsyn
– Vi mener, at indsigt giver udsyn. Ud fra den vision ønsker vi at danne og uddanne livsduelige og dygtige elever i Jammerbugt Kommune, og deri spiller kunst og kultur en væsentlig rolle”, fortæller Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.
Allerede i uge 39 og 40 stifter 4. klasserne bekendtskab med kunstdokumentarfilmen, når filminstruktør Anne Svejgård Lund besøger alle 4. klasser i en dobbeltlektion om kunstdokumentarfilmens virkemidler og arbejdsmetoder. De øvrige møder med kunstarterne sker løbende hen over skoleåret.

I skoleåret 20/21 er kunstarterne fordelt på følgende måde: 

  • 1. klasse: Scenekunst.
  • 3. Klasse: Klassisk musik.
  • 4. klasse: Film.
  • 5. klasse: Litteratur.
  • 6. klasse: Rytmisk musik.
  • 7. klasse: Billedkunst.
  • 8. klasse: Arkitektur

Læs om fantastiske oplevelser og events