Blokhus Medier_logo-01
Pandrup

DEBAT: Når Jammerbugt renoverer Saltum Skole

Læserbrev:
Af Merete Fuglsang Hansen, Pirupvejen 7, 9492 Blokhus
Medlem af kommunalbestyrelsen for Borgerlisten

Det har været en oplevelse at følge den kommunale renovering af Saltum skole, og især også en spændende vinkel, at kommunen og nogle af kommunens politikere altid kun vælger, at fremhæve det positive. Når jeg så, kommer til at nævne, det der er knap så godt, så får jeg modsvaret, at nu skal jeg ikke tale renoveringen af skolen ned. Nej, det er heller ikke mit ønske, men jeg prøver at bringe lidt fornuft/praktisk erfaring ind i sådan en proces. Også selv om det er kommunalt!

Processen startede politisk i 2018, hvor de første diskussioner om afsat beløb til kommende renovering skulle tages. Politisk var der fokus på 10 mio., men heldigvis fik vi beløbet sat op til 11,8 mio.
Så kom næste spørgsmål, hvordan skulle de 11,8 mio. så bruges bedst, for renoveringslisten var lang. Medarbejdere og skolebestyrelse blev inddraget. De fik en ”bunden” opgave, hvad er skolens ”behov/ønsker”? Medbestemmelsen lyder jo flot, men det kan jo være rigtig svært, når opgavelisten er for lang i forhold til det beløb, der er afsat. Med god inddragelse fra skolen, fik vi politisk at vide, hvad deres ”ønsker” var. Ja, behovet var større set ud fra, hvad stand Saltum skole var i. Men der blev benhårdt prioriteret. Er det medbestemmelse eller!
Renoveringen gik i gang, og her vil jeg især fremhæve renoveringen af toiletter fra 1958. Ordet renovering af toiletter sætter visse forventninger i gang. Men sådan skulle det ikke være. Jeg kigger en gang i mellem forbi på skolen.
En dag kiggede jeg forbi toiletterne, for jeg ville da se det flotte resultat. Men hvad så jeg en dag i nov 2019. Jeg så ”piskummer” med lugtgener på drengetoilettern, at de stadig eksisterede. Nye lamper monteret, men stadig gamle spejle. En tilmurret dør, med et opsat spejl for at ”skjule” tilmurringen, hvide hospitalsklinker på væggene, toilet placeret klods op af væg, da flytning af kloakrør åbenbart var for dyrt osv.
Jeg tabte fuldstændig pusten. Jeg kontaktede politiske kollegaer, vi afholdt møde i jan 20, vi drøftede det på kommunalbestyrelsesmødet slut jan osv. Men her i juni 20, er ”piskummerne” stadig eksisterer på begge drengetoiletter. Jeg bliver nogle gange meget træt!

På politisk møde i juni, har Børne og familieudv., besluttet, at skolen fint kan leve med løsningen, at piskummerne, med dertil hørende lugtgener (meget urin i fugerne), blot gemmes væk og frakobles. Dvs. politisk er det besluttet, at der opsættes en væg foran de gamle piskummer. Spændende løsning, som jeg har frarådet kraftigt. Når vi ikke kan gøre det ordentligt, så synes jeg, at det er bedre at lade være.

Mit opråb kunne have blevet endnu længere. Dog kan jeg ikke lade være med at nævne følgende.
Gulvet i musiklokalet blev isoleret, men ingen isolering af loftet.
Aulaen blev renoveret med nyt vinduesparti osv. Men igen ingen isolering af loftet. Dog blev det pludseligt muligt, efter håndværkere talte meget højt.
Udgifter til genetablering af udendørs legeredskaber. Disse meget synlige udgifter blev pludselig en uforudset udgift!
Jeg glæder mig til indvielsen af Saltum skole, hvor den røde snor skal klippes. Jeg har anbefalet, at vi klipper snoren på drengetoilettet!

Læs om fantastiske oplevelser og events