Aabybro

– Den mærkeligste Kr. Himmelfartsferie

Som alle andre steder har Covid-19 fyldt utroligt meget i Fremad Nørhalne – både for hverdagen blandt vores medlemmer med aflyste kampe og træning, nedlukning af fitnesscenter og de forskellige restriktioner – som nogle gange har været lidt svære at se fornuften i.
Men vi er kommet igennem de udfordringer det har givet, og det har været vores ambition at holde så meget åbent som muligt – da det sociale og det at bevæge sig har stor betydning for vores alles trivsel og velbefindende.
På det personlige plan synes jeg at det øgede fokus på ”det nære” matcher min egen filosofi meget godt – så jeg har ikke været udfordret med ”corona-kuller”.

Nørhalne Cup
Det der har fyldt mest i min ”forenings-verden” har været aflysningen af Nørhalne Cup.
Som formand i Fremad Nørhalne er jeg øverst ansvarlig for Nørhalne Cup, og det betyder, at opgaverne starter i september hvert år, hvor vi i styregruppen bag cuppen sætter retningen for næste års cup i samarbejde med cup manager Per Jeppesen.
Når foråret sætter ind, bliver der mere at lave, og de sidste 3-4 uger før cuppen fylder det utroligt meget af ens fritid.

Den mærkeligste ferie

Men det var anderledes i år – og jeg må sige, det har været den mærkeligste Kr. Himmelfartsferie, jeg har oplevet i mange år.
Alt den fritid var jo egentlig ok, men det var også et kæmpe savn at undvære de mange glade fodboldspillere og det sociale samvær med alle de frivillige.
Efterveerne af et aflyst Nørhalne Cup har været at forberede foreningens økonomi til en ny situation med langt færre indtægter.
Vi har søgt i statens kompensationsordninger og har fornyeligt fået et overblik over situationen, som gør at vi kan se frem til et ganske fornuftigt økonomisk resultat for 2020.

Sammenholdet
Økonomi er én ting, men at undvære det sociale og sammenholdet har været det sværeste. Både ift. vores frivillige i Nørhalne-organisationen, men også de mange med-arrangører rundt omkring i idrætsforeningerne i Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune.
Det at løfte i flok og stable så stort et arrangement på benene – det giver en fantastik fællesskabsfølelse.

Det kommende år
I forhold til 2021 er vi fortrøstningsfulde og optimister – i Nørhalne tænker vi Fremad … så vi er i gang med Nørhalne Cup 2021, og vi tror og håber på, der kommer en cup til foråret til glæde for kommunens foreninger, overnatningssteder, restauranter og handelsliv.
Vi følger naturligvis situationen tæt, og tager de nødvendige forholdsregler – og forbereder os på en cup, som tager hensyn til de udvidede regler og rutiner, der er, når der kommer mange gæster til kommunen.
Vi skal muligvis forvente en mindre cup end tidligere, og det kommer også til at give udfordringer på økonomien for hele vores forening i 2021, men det er vigtigt, at vi gennemfører, for som mennesker har vi behov for at være sammen og skabe gode oplevelser for os alle sammen.

Læs om fantastiske oplevelser og events