Aabybro

Fest og kåring af Årets Medhjælper i Fremad Nørhalne

Selv om det ikke har været muligt at afholde Nørhalne Cup de seneste to år, så havde Fremad Nørhalne lørdag aften 2. oktober alligevel inviteret til en anderledes medhjælperfest i form af en halfest med spisning og musik med 200 deltagere.
Samtidig blev Årets Medhjælper kåret, og det blev Nicolai Rothmann, der udfylder mange roller og løser mange opgaver i seniorfodbold.
Læs hele begrundelsen for kåringen som Årets Medhjælper nederst i artiklen.

Claus Svendsen og Nicolai Rothmann (til højre).

Rigets tilstand
Inden uddelingen havde formand Claus Svendsen, der stopper ved generalforsamlingen til januar, givet et rids over tilstanden i Fremad Nørhalne.
– Først og fremmest tak til vores sponsorer for at støtte os. Vi har gennem de seneste 2 år ikke mistet en eneste sponsor. Tusind tak for Jeres opbakning, sagde han.
Der er fuld gang i markedsføringen af den internationale ungdomsturnering, Nørhalne Cup, for at opnå tidligere tiders flotte tilslutning til 2022-udgaven.
Og bestyrelsen arbejder med en helhedsplan for udvidelse af faciliteterne.
– Der har været en proces i gang med at inddrage medlemmers ønsker. Vi har haft DGI til at komme med oplæg, og senest har en arbejdsgruppe med Marie Haar i spidsen været i gang med at indhente priser. Vi er nu kommet til prioriteringsfasen, og herefter skal vi kigge på finansiering for at kunne realisere de mange gode ideer, sagde Claus Svendsen.


Det er en samlet plan med ideer om flere hal-faciliter, udendørs anlæg, kunststofbane og renovering af klubhus, og dele af planen skal medtages i kommunens masterplan for Nørhalne by.
– Til sidst en tak til fest-udvalget. I har jo rutinen, men jeg synes endnu engang, at I har formået at få en sportshal til at danne ramme om en forhåbentlig rigtig hyggelig aften. Det kan ikke ske uden hjælp fra C-holdet og hjerteklip-damer, halinspektør Ole Elkær og mange andre. Men stor tak til Rikke Sejling, Trine Bach, Ingrid Svendsen og Mette Svendsen, sagde Claus Svendsen.

Årets Medhjælper
Årets medhjælper har gjort sig særligt bemærket i seniorfodbold det senest år, idet han altid har været behjælpelig med alle slags opgaver, som vi har kunnet mangle hjælp til, også selvom det har været ”udenfor” hans felt.
 Oprindeligt har han spillet ungdomsfodbold i klubben, men har været væk fra klubben en del år. Men nu er han tilbage, og det er en rigtig god historie, om en kanon fyr, med hjertet på det rette sted, som i hvert fald har fundet en kæmpe og uundværlig plads i seniorfodbold.

I løbet af 2020 var han ofte med på siden ved diverse arrangementer. Her blev han hurtigt interesseret i at deltage mere, og blev i denne forbindelse holdleder for klubbens 3. hold.
På baggrund af sit store arbejde, blev han hurtigt flyttet op på vores 2. hold som holdleder, og han er en aktiv holdleder. Han har en mening om de indledende drøftelser omkring holdudtagelse, han har en mening omkring kampenes forløb og giver gode input til trænerne.
Kendetegnet ved årets prismodtager er at der er styr på tingene. Han ved hvor tøjet er, han har styr på holdledertasken, og er altid forberedt. Det er der som sådan ikke noget ekstraordinært i bortset fra, at han har styr på forholdene på alle fire seriehold.

Han er med afstand det medlem i klubben, som har set flest fodboldkampe, uanset om det er 1. holdet eller 4. holdet – eller for den sags skyld, damesenior eller grand old boys. Han er ude og se stort set alle kampe, og han giver aktid en hjælpende hånd med, om det er at fylde drikkedunke, ”vinke med flaget”, styre måltavlen, indberette holdkort. Kort og præcist – han er der altid.

Under coronaperioden i foråret 2020, og dels efteråret 2020, var han ligeledes fast inventar på fortovet uden for stadion, fordi tilskuere ikke havde adgang til kampen. Her kunne han følge med i kampene, i hvert fald hvad der skete i den ene ende og følge måltavlen. Det var her han besluttede at han skulle være holdleder, fordi så var han fri for at stå ude på parkeringspladsen. Han skulle være med hvor det skete.
Jeg har ladet mig fortælle at han ofte tager ned i klubben dagen før en kamp, for lige at sikre at der er luft i bolde, dommerne har linjeflag, tøjet er klar, og selvfølgelig øl i køleskabet.
Han hjælper med alle de ting han kan komme afsted med, hvad end det er klargøring til spillermøde, maling af tribune, optælling af tøj, oprydning i kælderen. Han brænder for at klubben får succes, tænker på andre før sig selv, og det mener vi, at han skal have en stor anerkendelse for.
Så på foreningens vegne vil jeg sige tusind tak for indsatsen. Som et symbol på vores værdsættelse af dit kæmpe engagement, vil jeg bede dig om at komme herop og modtage årets medhjælperpokal – Nicolai Rothmann

Læs om fantastiske oplevelser og events