Aabybro

Flere indlagte: Beredskabsniveau hæves

(Foto: Region Nordjylland/Line Bloch Klostergaard)
Et stigende antal indlagte med COVID-19 får nu Region Nordjyllands hospitaler til at hæve deres beredskabs-niveau.
Det betyder blandt andet, at Aalborg Universitetshospital har åbnet 9 ekstra senge, mens Regionshospital Nordjylland i Hjørring åbner sit pandemiafsnit, hvilket giver 4 ekstra senge.

Forbereder sig på flere patienter
Stigningen i antallet af indlagte på hospitalerne i Region Nordjylland betyder, at beredskabsniveauet på de to hospitaler, der har indlagte COVID-19 patienter, bliver hævet, så der samlet er 55 senge åbnet til COVID-19 patienter.
Mandag 28. december er der 51 indlagte på de nordjyske hospitaler.
Det er en stigning på 16 sammenlignet med sidste mandag, hvor der var 35 indlagte.

Betyder øget pres
– Stigningen medfører et øget pres på vore hospitaler, så vi bliver nødt til at hæve vores beredskab og få omlagt flere senge på vores sygehuse til COVID-19 patienter, så vi sikrer et robust beredskab. Omlægningen vil desværre også betyde udskydelser af planlagt ikke akut aktivitet, men akutte patienter og livstruende sygdomme håndteres fuldstændig som vanligt på hospitalerne, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
Hun henstiller til, at borgerne fortsat følger myndighedernes anvisninger for at undgå yderligere smittespredning.
– Vi har i disse dage det højeste antal indlagte i løbet af denne pandemi, så de gode vaner med at spritte hænder, holde afstand, bruge mundbind og ikke forsamles er vigtigere end nogensinde, hvis vore hospitaler skal kunne modstå presset.

Flere senge
Aalborg Universitetshospital hæver sit beredskabs-niveau til trin 4, hvilket betyder 9 ekstra senge til COVID-19 patienter, så man samlet har plads til 39 patienter. Der er konkret tale om 5 senge på Ortopædkirurgisk Afsnit O2 samt 4 senge på NNH, der blandt andet rummer øre-, næse-, halskirurgi og neurokirurgi.
– Det stigende antal COVID-19 patienter presser personalet over en bred front, og åbningen af flere senge betyder en omlægning af planlagt aktivitet. Derfor kan nogle patienter få udskudt ikke akutte ortopædkirurgiske operationer, neurokirurgiske operationer og operationer indenfor øre-, næse- og halsområdet, siger Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

Åbner pandemiafsnit
Regionshospital Nordjylland i Hjørring hæver sit beredskabs-niveau til trin 3, hvilket betyder 4 ekstra senge til COVID-19 patienter.
Det løser man ved at åbne det forberedte Pandemiafsnit 105.
Her vil der åbne 16 senge i denne omgang.
Hidtil har COVID-19 patienterne været indlagt på Akutafdelingen, hvor der var reserveret til 12 patienter.
– Vi har i lang tid haft de fysiske rammer klar, så pandemiafsnittet kunne åbne, når der blev behov for det. Vores kapacitet er presset med mange indlagte medicinske patienter, og med det stigende antal indlagte COVID-19 patienter er tiden nu kommet til at få vores pandemiafsnit i spil, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland.

Max 114 pladser
Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne lave en plan for, hvordan regionens hospitaler kan øge deres kapacitet for COVID-19 senge med 50 procent.
Region Nordjylland har meldt ind til Sundhedsstyrelsen, hvordan man kan eskalere til 114 pladser om nødvendigt.
Der vil på højeste trin være tale om 73 pladser på Aalborg Universitetshospital og 43 pladser på Regionshospital Nordjylland

Læs om fantastiske oplevelser og events