Aabybro

Folkeskolen får flere penge

Elever og personale i folkeskolerne i Jammerbugt Kommune kan se frem til et økonomisk løft.
Det sker som følge af en aftale mellem Regeringen og flere støttepartier, som har valgt at reserve penge til at styrke netop folkeskolen. Jammerbugt Kommune har fået et tilskud på 2,087 mio. kr.

Flere lærere
Pengene skal bruges til at ansætte lærere i folkeskolen – herunder almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, anbringelsessteder og heltidsundervisning i ungdomsskoler.
De 2.087 mio. kr. skal anvendes i 2020. Frem til 2023 vil kommunen modtage yderligere midler.  

Fordelingen i Jammerbugt Kommune
Den politiske intention i Jammerbugt Kommune er et generelt løft til folkeskolen.
Derfor bliver midlerne fordelt til folkeskolerne i Jammerbugt Kommune efter elevtal.
Kommunen har ikke specialskoler, og derfor betyder en fordeling til de enkelte skoler efter elevtal, at midlerne kommer eleverne i både almen- og specialområdet til gavn.
-De ekstra midler til folkeskolerne vil understøtte vores vision om, at lærerne skal give alle elever en undervisning af høj kvalitet og vores politiske målsætning om en skole i top 20. Desuden kan midlerne anvendes til inklusionsfremmende indsatser og øvrige indsatser, som understøtter den enkelte skoles visioner og strategier med det mål at højne skolevæsenet i Jammerbugt Kommune, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Fordelingen af midlerne – efter elevtal – bliver sådan:
Fordeling af pulje på kr. 2.087.000 til generelt løft af folkeskolen

 • Aabybro: 533.270 kr.
 • Fjerritslev: 281.131 kr.
 • Jetsmark: Kaas 193.634 kr. og Pandrup 123.222 kr.)
 • Brovst: 273.883 kr.
 • Biersted: 200.364 kr.
 • Skovsgaard: 109.243 kr.
 • Tranum: 28.476 kr.
 • Saltum: 89.569 kr.
 • Nørhalne: 86.462 kr.
 • Trekroner: 44.525 kr.
 • Ørebro: 46.079 kr.
 • Gjøl: 38.830 kr.
 • Thorup-Klim: 38.313 kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events