Aabybro

Frivillige har i 20 år gjort en forskel for patienter

(Foto: Lars Termansen/Region Nordjylland)
Et korps af frivillige har i 20 år hjulpet patienter og pårørende med stort og småt på Aalborg Universitetshospital. Hjælpen som en ekstra pårørende er ofte med til at skabe et pusterum for patienter, som er pressede og i uvante rammer.

Frivillige i Aalborg og Hobro
I 20 år har frivillige hjulpet patienter med stort og småt under indlæggelsen på hospitalerne i Aalborg – Syd og Nord – samt hospitalet i Hobro.
Jonna Dargue, Aalborg er med i korpset af frivillige og ser det som en stor berigelse. Både for patienterne, men også for hende personligt. 
– Somme tider hjælper jeg med praktiske ting; henter noget at drikke, hjælper patienter til opholdsstuen eller skaffer dem noget at læse i. Andre gange drejer det sig om at lytte og være til stede over for et andet menneske, som måske er bange og forvirret over at være indlagt, eller måske har fået en trist besked, fortæller Jonna Dargue.

Corona i vejen for fejring
Korpset tæller cirka 150 frivillige og markerer onsdag 13. oktober, at det har eksisteret i 20 år. Faktisk er det 21 år, men på grund af corona-pandemien blev jubilæet udskudt i 2020.
Dagen bliver markeret med flag og kagemand rundt omkring på hospitalerne i Aalborg og Hobro, og hele korpset af frivillige har senere på ugen sat hinanden stævne til en privat sammenkomst, hvor der bliver lejlighed til at udveksle erfaringer på kryds og tværs af hospitalsafdelingerne.
Jonna Dargue meldte sig som frivillig for fem år siden, da hun var gået på pension. At det lige blev som frivillig på hospitalet var ikke planlagt, men efter at have læst en artikel om emnet gik det stærkt. Jonna kom med i en gruppe af frivillige, der skulle til at starte i det akutte modtageafsnit på Aalborg Universitetshospital.
I dag er hun leder af gruppen på ni frivillige, der er på vagt to dage i ugen. I weekender og ferier holder de frivillige fri.

Vigtigt med livserfaring

Akutafsnittets arbejdsrytme er præget af de akutte indlæggelser, og en stor del af patienterne er ældre borgere, som møder en kompleks hospitalsverden. 
– Jeg tror, at mange patienter kan mærke, at personalet har meget at se til og har det ene ben på vej et nyt sted hen. Derfor vil de ikke være til besvær, men vi frivillige har god tid. Ofte handler det bare om at være til stede, og så skaber jeg ofte kontakt om et eller andet, som jeg kan se, at patienten er optaget af. For eksempel hvis der er medbragt strikketøj, får vi en snak om strikning, og så er kontakten etableret, siger Jonna Dargue, som er 72 år og har et liv med mange erfaringer at trække på.
Frivilligkorpset består af kvinder – og knap så mange mænd – som har vidt forskellig baggrund. Jonna Dargue er pensioneret social- og sundhedsassistent og har arbejdet på sygehuset i Hobro. Hun mener, det er godt at have en vis portion livserfaring med i jobbet.
Før hun kom ind i plejefaget havde hun en karriere som chefsekretær i en stor privat virksomhed, og senere kom hun til shippingbranchen. Men drømmen om at arbejde med pleje har altid siddet i hende, og da hendes søn på et tidspunkt klagede over en mor, som altid talte i telefon, valgte hun at skifte livsbane og uddannede sig som assistent.

Pusterum til de utrygge
På papiret har hun en vagt hver fjortende dag, men det sker tit, at hun som leder af gruppen på ni frivillige tager en ekstra vagt på det akutte modtageafsnit. Arbejdet er ulønnet, men betalingen sker i en helt anden valuta end kroner og øre.
– Jeg synes, at vi i høj grad er med til at sætte et menneskeligt ansigt på den professionelle behandling, der foregår inde på hospitalet. Samtidig får vi rigtig mange positive tilbagemeldinger fra personalet, som er så glade for, at vi frivillige står til rådighed for at hjælpe patienterne, siger Jonna Dargue.
Også hospitalsledelsen roser de frivilliges bidrag til hverdagen.
– Vi var i Aalborg nogle af de første til at åbne hospitalerne for de frivillige, og selv om der måske for 20 år siden var en bekymring for at lukke de frivillige ind, har vi kun positivt at sige. De frivillige løser ikke sundhedsfaglige opgaver, men de kan med deres selskab og overskud udgøre et kærkomment pusterum for de patienter, der føler sig alene og utrygge på hospitalet, siger sygeplejefaglig direktør Lisbeth Lagoni, Aalborg Universitetshospital.

For at blive frivillig skal du skal være:

– Minimum 18 år
– Have en ren straffeattest
– Skal underskrive en tavshedserklæring
– Deltage på en kursusdag

Læs mere om Frivilligekorpset her:

Frivillige, Aalborg (rn.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events