Sommeravis 7 er på gaden - og online. Du kan læse avisen her 

Hvem er vi?

Erhvervsforeningen Destination Blokhus er et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende

Erhvervsforeningen Destination Blokhus er et fællesskab af iværksættere, ildsjæle, erhvervsfolk og handelsdrivende, der igennem de sidste 9 år har udvist stort engagement i at brande og udvikle Destination Blokhus under sloganet: ”Sammen gør vi en forskel”. Dit kontingent investeres gennem os, og går således til markedsføring af Destination Blokhus og udvikling af turismeproduktet. Vi arbejder for at gøre Destination Blokhus mere synlig som turistmål og øger tilgængeligheden, både fysisk og digitalt. Desuden er vi med til at forbedre oplevelsesværdien af eksisterende og nye aktiviteter.

DET GØR VI VED AT:
Skabe spændende arrangementer og events der giver oplevelser til lokale, gæster og turister.
Markedsføre området gennem trykte og online medier, radiospots og infostandere og – skærme.
Stå sammen om udvikling – vi arbejder på at udvikle og forbedre Destinationen som et turismeprodukt bl.a. gennem dannelse af netværksgrupper, og afholdelse af netværksmøder for medlemmer. Vi har stort fokus på sæsonudvidelse og synlighed.
Øget handel - Vi motiverer i høj grad vores medlemmer til at vælge de forretninger, der er med i samarbejdet, og forretningerne opnår derved øget omsætning og indtjening på tværs. Derudover arbejder vi for, at øget fokus på Blokhus gennem vores mål, vil skabe øget omsætning i forretningerne.
Netværk – bruge hinanden. Blokhus er rigt på mange dejlige oplevelser. Vi har i Erhvervsforeningen også rigtig mange dygtige turismevirksomheder, turismeorganisationer og et stigende antal frivillige, der arbejder engageret med planlægning og udvikling af turismen i området. Vi arbejder for at samle disse gode kræfter i et velfungerende destinationssamarbejde, der skaber grundlag for tiltrækning af fremtidens turister til Blokhus.
I et tæt og velstruktureret samarbejde gør vi os umage for at give gæsterne en samlet god oplevelse i området, og arbejder for at få fl ere, men også mere købestærke turister til Blokhus, især uden for sæsonen
Tættere samarbejde mellem Visitjammerbugten, Jammerbugt kommune og byen – de lokale og frivillige. Som medlem i Erhvervsforeningen kommer man i tættere kontakt med andre netværk og får relevante informationer fra kommunen og turistorganisationen Visitjammerbugten. Langt de fleste tiltag i Erhvervsforeningen Destination Blokhus sker nemlig på baggrund af et tæt samarbejde af ovenstående aktører.

Læs flere nyheder