Aabybro

Lægger op til nye planer for Nørhalne

Der er stor efterspørgsel efter byggegrunde i Nørhalne, hvor husene bliver solgt hurtigt, og køberne står i kø til både grunde og boliger.
Samtidig er der blevet efterspurgt et decideret erhvervsareal.
Og disse ønsker er taget med i den Kommuneplan21, som er sendt i høring.

Stor efterspørgsel
Væksten i Nørhalne kan ses på, at alle byggegrunde er solgt, og samtidig betyder blandt andet nyopførte seniorboliger, at der også sker udskiftning i parcelhusene fra 1960´erne, 70´erne og 80´erne med tilflytning af nye borgere.
Men væksten giver også udfordringer.
Og gennem den seneste tid er Susanne Møller Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen, ofte blevet spurgt til de overordnede planer for Nørhalne.
– Interessen og væksten er godt for byen, men det betyder også, at daginstitutioner og skolen er presset. Senest er der bygget til børnehaven her i 2020-2021, siger Susanne Møller Jensen.
Hun henviser til, at der er lokale kræfter i byen, som gennem ”Liv i by og skole”, har ønsket, at der bliver lavet en mere langsigtet plan for Nørhalne.
– Vi skal op i helikopteren og se byen som en helhed, og det har kommunalbestyrelsen kvitteret med ved at afsætte 200.000 kr. på budget 2022 til udarbejdelse af en udviklingsplan for Nørhalne, siger Susanne Møller Jensen.

Grunde og stier
Der skal blandt andet kigges på nye byggegrunde, erhvervsgrunde, stisystemer, sikker skolevej, børnetal i forhold til daginstitutioner samt skolen og meget mere.
– Nørhalne Skole har været presset på kvadratmeterne i flere år, og derfor blev der også sat 500.000 kr. af til skolen i budgetaftale 2022, og disse penge kommer i 2023. Vi kommer langt fra i mål med 500.000 kr., men det er en indikation af, at den samlede kommunalbestyrelse vil Nørhalne. Jeg håber så, at den nye kommunalbestyrelse til næste budgetforhandlinger finder flere penge, hvor vi forhåbentlig også er kommet en afklaring tættere på, hvad der er af muligheder for byen og skolen, siger Susanne Møller Jensen.

De brune områder i de røde cirkler, er de to nye evt. boligområder, som er taget med i kommuneplan 21. Det blå område er erhvervsarealet. Grønt er rekreative områder.

Nye områder
Lige nu er et forslag til Kommuneplan21 sendt i høring.
Og angående Nørhalne så er der i planen dels et forslag om at udlægge et nyt areal til byzone syd/øst for byen ved Nicolajs Have, og dermed åbnes der mulighed for at kunne lave lokalplaner for beboelse.
Det samme gælder for et område vest for byen ved Glentevej og Pilgårdsvej.
– Men intet er vedtaget, og desuden ejer kommunen ikke jordstykkerne, siger Susanne Møller Jensen.
Ydermere er der forslag om at lave et areal til erhvervsgrunde øst for byen.
Høringsfristen for Kommuneplan21 løber til 29. oktober, som er sidste frist for at komme med indsigelser.
Se en analyse af skolevejen her:
Nørhalne Skole (jammerbugt.dk)

Se Kommuneplan21 her:
Forside (jammerbugt.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events