Aabybro

Minkavlere må beholde raskmeldte mink

Med en fritest kan nogle minkavlere nu sælge skindet fra mink, der tidligere var syge, men nu er blevet raske.
Det har Fødevareminister Mogens Jensen netop orienteret erhvervet om på et møde.
Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Muligt at sælge skind
Nogle danske minkavlere får nu alligevel mulighed for at sælge minkenes skind, selvom besætningen har været ramt af Corona. 
De nye retningslinjer gælder for mink, der ”fritestes”.
Det vil sige mink, der tidligere har været konstateret smittede, men nu har dannet antistoffer og ikke længere er bærere af virus.
Dermed kan minkavlerne sælge skindene fra de fritestede mink, når sæsonen for pelsning starter. 

Kun nord for fjorden
Fritestning kan dog kun komme til at ske i besætninger, som er smittet mellem 15. august og 15. september, og vil under ingen omstændigheder kunne omfatte besætninger syd for Limfjorden.
Faglige spørgsmål vedrørende fritestning henvises til Fødevarestyrelsen.
– Jeg vil ikke lægge skjul på, at minkbranchen er meget hårdt ramt af den pandemi, vi alle sammen betaler en større eller mindre pris for at komme igennem. Det her tiltag vil forhåbentlig lette presset på minkavlernes levebrød, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Hensyn til folkesundheden
I midten af juni blev de første minkfarme i Nordjylland konstateret smittet med Covid-19, og virusset har siden bredt sig til 175 farme fordelt over hele Jylland, optalt pr. 29. oktober. 
Den 1. oktober besluttede regeringen af hensyn til folkesundheden, at aflive alle mink på smittede besætninger, samt mink på besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer herfra.
Minkejerne får økonomisk kompensation for tabet.
– Det er dog vigtigt at sige, at regeringen med det her tiltag fortsat har lyttet nøje efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at slå fast, at muligheden for fritestningen på ingen måde kommer til at forsinke hastigheden, hvormed besætninger bliver aflivet. Folkesundheden er og bliver det vigtigste, siger fødevareminister Mogens Jensen.
 
Undersøger de 7,8 km
Udover tiltaget om fritestning har minkbranchen et stort ønske om at få lov til at pelse raske mink på minkfarme, der ligger inden for zonerne på 7,8 kilometer. Det vil sundheds- og veterinærmyndighederne nu undersøge om kan lade sig gøre på en måde, så det ikke sænker tempoet og kapaciteten i aflivningerne.
Mogens Jensen orienterede mink-branchen om de nye tiltag på det seneste af flere møder med repræsentanter fra Kopenhagen Fur og landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer fredag eftermiddag.

Se pressemeddelelsen her:

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/minkavlere-kan-beholde-raskmeldte-mink/

Læs om fantastiske oplevelser og events