Brovst

Nej til flexbolig – vi vil liv i by og skole

– Jammerbugt Kommune har fået en ansøgning om at få en tilladelse til at gøre en helårsbolig i Tranum til flexbolig.

Principiel afgørelse
En flexbolig er en helårsbolig uden bopælspligt, der kan bruges hele året som sommerhus, fritidsbolig eller et ekstra hjem.
Ejeren eller en lejer kan flytte permanent ind i huset og bruge det som helårsbolig – og så må det lejes ud efter samme regler som et sommerhus.
Det er første gang, Jammerbugt har fået en ansøgning til en sådan bolig i byzone, og derfor har det været til behandling for en principiel afgørelse i teknik- og miljøudvalget.

Liv i by og skole
– Vi siger klart nej. Vi vil have liv i by og skole og flere børn i skolen, så skal vi ikke åbne op for udlejning af sommerhuse midt i en by. Jammerbugt har i forvejen helårsboliger uden bopælspligt, så kan man bare købe et af dem, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget.
Jammerbugt har givet flexboligtilladelse til boliger i landzone, da disse automatisk overgår til fritidshuse, såfremt de ikke har været anvendt som helårsbolig i 3 år.
Der gives mellem to og fire tilladelser om året.

Læs om fantastiske oplevelser og events