Blokhus Medier_logo-01
Pandrup

Normering i dagtilbud går den rigtige vej

Sidst i september offentliggjorde BUPL den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik over normeringen i landets daginstitutioner.
Tallene er en opgørelse over normeringen i 2019, og viser en forbedring i Jammerbugt Kommune.

Afsætter flere ressourcer
Opgørelsen viser, at der i Jammerbugt Kommune i gennemsnit er 3,3 vuggestuebarn pr. voksen, mens der i børnehaverne i gennemsnit er 6,7 børnehavebørn pr. voksen.
Det betyder, at normeringen i Jammerbugt Kommune nu ligger på landsgennemsnittet for de 0-2 årige. Og 0,2 barn over landsgennemsnittet i børnehaverne.
– Gennem de seneste tre års budgetter har kommunalbestyrelsen prioriteret normeringen i kommunens daginstitutioner. Derfor afsatte vi sidste år 2 mio. kr. til området. I år har vi afsat 0,5 mio. kr., og i budget for 2021 har vi afsat 2,5 mio. kr. De nyeste tal viser, at vi bevæger os i den rigtige retning, og vi fortsætter arbejdet med at sørge for flere voksne i daginstitutionerne”, siger formand for børne- og familieudvalget, Ulla Flintholm.

Løft i kvaliteten
Dermed er Jammerbugt Kommune rykket et godt stykke op ad listen over normeringen i landets kommune. Både når det gælder vuggestuebørn og børnehavebørn.
– Da den nuværende kommunalbestyrelse blev dannet, var der bred enighed om, at vi ønskede at investere i de yngste borgere, og derfor give et kvalitetsløft i daginstitutionerne, og det er vi stået ved. Børn tilbringer en stor del af deres tid i dagtilbud, og vi har et ansvar for, at børnene får den bedste start på livet. Det kan vi blandt gøre ved at styrke normeringen, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Danmarkskort
Tallene er en opgørelse af personalet i kommunernes daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn fratrukket lederne.
Danmarkskortene findes på:
https://bupl.dk/bupl-mener/minimum/normeringstal-for-2019-fra-danmarks-statistik/

Læs om fantastiske oplevelser og events