Aabybro

Nu er smitten for høj i Jammerbugt

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag, tirsdag 7. december, kontaktet Jammerbugt Kommune, fordi kommunens incidenstal er over 400.
Incidenstallet i Jammerbugt Kommune er på 406, og der har den seneste uge været 155 nysmittede.
Det betyder, at kommunen nu følger myndighedernes anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte.

På dagtilbudsområdet gælder følgende tiltag:

 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

På grundskole- og SFO-området gælder følgende tiltag:

 • Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
 • Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere
 • Alle forældre får besked direkte i AULA om de lokale tiltag. 

Anbefalinger for tiltag for idræts- og foreningslivet mv.

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

 • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Generelt opfordrer Jammerbugt Kommune til, at alle borgere lader sig teste, hvis man er smittet, nær kontakt eller har mistanke om, at man er blevet smittet. Se muligheder for test på Region Nordjyllands hjemmeside.
Samtidig opfordrer kommunen alle til at have fokus på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand, lufte ud, spritte hænder og i det hele taget være opmærksom på god hygiejne.
Når smittetrykket er faldet tilstrækkeligt, vil tiltagene kunne ophæves igen, dog tidligst efter syv dage.

Læs om fantastiske oplevelser og events