Fjerritslev

Nu skal kommunen høres inden sogne lukkes ned

Et flertal i Folketinget er enige om at ændre reglerne for nedlukning af sogne, blandt andet på baggrund af erfaringerne fra nedlukningen af Kollerup-Fjerritslev sogn.

Lukket trods nul smittede
Her blev skoler i sognet tvunget til at lukket, selv om der ikke var smitte, og selv om Jammerbugt Kommune havde konstateret, at smitteudbruddet var centeret om Fjerritslev  College samt, at der var taget hånd om problemet.
Den oplevelse fik Jammerbugt samt Herning kommuner til at henvende sig til Folketinget for at påpege et problem med alt for firkantede regler, og det har medvirket til, at reglerne ændres på to måder.
Der må være lidt højere smitte, inden sognets skoler, fritidsinstitutioner og kultur- og idrætsliv bliver lukket ned.
I dag bliver et sogn nedlukket, hvis smitten overskrider tre nøgletal:

  • At der i løbet af en uge er flere end 20 smittetilfælde.
  • Flere end 400 smittede per 100.000 indbyggere.
  • En positivprocent over 2.

Nu er de to sidste nøgletal ændret til henholdsvis 500 og 2,5 procent.

Der skal dialog til
Men mere vigtigt, så skal der nu en dialog til mellem den berørte kommune og de centrale myndigheder, inden der sker en nedlukning.
– Det her betyder ikke en mere lempelig, men en bedre indsats. Det vil stadig være sådan, at Statens Serum Institut reagerer, når faresignalerne blinker, men i stedet for  uden videre at lukke hele sognet ned, så skal myndigheder som Styrelsen for Patientsikkerhed tage kontakt til den pågældende kommune for at høre om baggrunden for den øgede smitte, forklarer Mogens Chr. Gade.
– Dermed får vi en saglig debat og muligheden for at undgå at skulle lukke skoler ned, hvor der ikke har været smitte i ugevis, siger han.
– Min pointe er, at vi skal gøre, hvad vi kan for at få genåbnet så hurtigt som muligt og have dialogbaserede ordninger fremfor rigide regler.
– Og jeg er meget glad for, at der er blevet lyttet til os. Det er et udtryk for, at vi kan tale sund fornuft med Folketinget, det er ikke altid, der er blevet lyttet til os i forhold til Corona, siger borgmester Mogens Chr. Gade.

Du kan læse mere om de nye regler her:

Modellen for automatisk nedlukning justeres og træder i kraft fredag den 30. april | Sundhedsministeriet (sum.dk)

Læs om fantastiske oplevelser og events