Fjerritslev

Ny klinik til nordjyder med senfølger efter Corona

(Foto: Region Nordjylland)
Region Nordjylland opretter nu en senfølgeklinik, der skal tage sig af nordjyder med senfølger efter COVID-19. Det er besluttet af Forretningsudvalget i Region Nordjylland.

Omfanget kendes ikke
Sundhedsstyrelsen vurderer, at cirka 5 procent af de patienter som rammes af COVID-19, udvikler senfølger efter sygdommen. Omfanget og konsekvenserne af senfølgerne er ikke kendt i sit fulde omfang.
– Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt får oprettet nogle gode udrednings- og behandlingstilbud. På den måde kan vi sikre, at patienterne får en ensartet behandling, selvom vi kan se, at omfanget og typerne af senfølger er vidt forskellige. Med et samlet tilbud til disse patienter vil vi få indsamlet ny og vigtig viden til brug i fremtiden, og vi sikrer os, at der bliver taget godt hånd om denne patientgruppe, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).  
Sundhedsstyrelsen kom i starten af november med anbefalingerne for senfølgeklinikker i hele landet, og det er disse, som Region Nordjylland nu tager udgangspunkt i med etableringen af en ny klinik.

Mange behandlingsmuligheder findes allerede  
Konkret vil patienter blive henvist til senfølgeklinikken af deres egen praktiserende læge. Klinikken oprettes på Aalborg Universitetshospital og bliver dækkende for hele regionen.
I klinikken vil patienterne kunne blive udredt af en lungemedicinsk eller infektionsmedicinsk speciallæge afhængigt af, om der er gener fra lungerne eller ej. Afhængigt af typen af senfølger vil speciallægen give et eller flere tilbud til patienten. Det kan enten være behandling direkte på hospitalet eller det kan være i et kommunalt tilbud, hvis det er her ekspertisen ligger i forhold til eksempelvis genoptræning, siger Ulla Astman.
Det er ikke alle personer med senfølger, som skal ses i klinikken. Personer med lette senfølger udredes og behandles ved egen læge, ligesom en del derfra vil blive tilbudt rehabilitering/genoptræning hos kommunen.

Alle aldersgrupper
Senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19 ses både hos personer, der har haft et mildt sygdomsforløb, og hos personer, der har haft et alvorligt sygdomsforløb med indlæggelse og eventuelt intensiv behandling. Senfølgerne kan forekomme i alle aldersgrupper og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget, før de fik COVID-19.
Alle danske regioner skal have et tilbud om senfølgeklinikker på plads 1. januar 2021.

Typer af senfølger
Der er i Sundhedsstyrelsens anbefalinger beskrevet en række forskellige typer af senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19.
Det gælder blandt andet:

  • Udtalt træthed
  • Åndenød
  • Muskelsmerter
  • Brystsmerter
  • Hoste
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesbesvær

Læs om fantastiske oplevelser og events