Fjerritslev

Nye donationer fra TrygFonden

TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland har netop doneret 4.074.334 kr. til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i regionen.

Bedre sikkerhed i Nordjylland
TrygFonden arbejder for at forebygge ulykker tæt på danskernes hverdag. Fokus er på ulykker på, i og ved vand, i trafikken og i forhold til brand. For at øge sikkerheden, hvor mennesker og vand mødes, har følgende ansøgere modtaget støtte til udstyr, som skal højne sikkerheden til søs:

 • Asaa SUP, 6.000 kr.
 • Gl. Skørping Andelsforening af 1984, 8.000 kr.
 • Hobro Sejlklubs Ungdomsafdeling, 11.000 kr.
 • Bådelauget Anna af Slettestrand i Fjerritslev, 12.500 kr.
 • Sundby Mors Havneforening, 13.500 kr.
 • Haverslev Havn i Brovst, 16.000 kr.
 • Aalborg Havkajakklub, 16.000 kr.
 • Frederikshavn Havkajakklub, 17.188 kr.
 • Foreningen Maritime Oplevelser – Hals Havn, 21.000 kr.
 • DDS Aalborg Søspejdere, 28.482 kr.
 • DDS Jens Bang Division i Aalborg, 36.500 kr.

Derudover har følgende ansøgere fået midler til indkøb af cykelhjelme samt undervisning for at forebygge trafikulykker:

 • Lundergårdskolen i Hjørring, 6.500 kr.
 • Thisted Kommunes dagplejerafdeling i Hurup, 6.500 kr.
 • Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet, 102.606 kr.

Endelig har følgende modtaget støtte til kurser om forebyggelse og bekæmpelse af brand:

 • Vester Hornum Gymnastikforening, 3.000 kr.
 • Øster Hurup Bådklub, 7.250 kr.

Øget sundhed i regionen
Inden for området sundhed arbejder TrygFonden for, at flere skal leve et længere liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt. I Region Nordjylland har følgende ansøgere fået tildelt midler til projekter, der skal øge sundheden for udvalgte grupper i regionen.

 • Botilbuddet Kridtsløjfen og Dagcenter Hviddalen i Aalborg, ”Motion i hverdagen”, 40.000 kr.
 • Aarstilbuddene i Aars, ”Cykel til kørestolsbrugere”, 40.000 kr.
 • Rosengaardens Venner i Jerslev, ”El-ladcykel”, 40.000 kr.
 • Specialinstitutionen Kumlhøj i Thisted, ”Parallelcykel med el-hjælpemotor”, 40.000 kr.
 • Botilbuddet Bispehuset i Hjørring, ”Duocykel og Velo Plus cykel”, 80.000 kr.
 • Samværs- og aktivitetstilbuddet Lejbergcentret i Aalborg, ”Rickshaw og Velo Plus cykel”, 80.000 kr.
 • Plejecentre i Hjørring Kommune, ”Sansegyngestole”, 164.400 kr.
 • Nordjysk Fødevareoverskud i Aalborg, ” Sund mad til hele familien 3”, 500.000 kr.

Endvidere har følgende fået tildelt midler til førstehjælpskurser eller -udstyr:

 • Foreningen HOPLA i Bedsted, 2.000 kr.
 • Kærbyskolen i Aalborg, 7.493 kr.
 • Frederikshavn Havkajakklub, 7.500 kr.
 • REVA Hjørring, 7.500 kr.
 • Strandby Fiskerihavn, 7.500 kr.
 • Gjøl Ro & Kajakklub i Aabybro, 9.205 kr.
 • Havkajak Team Nord og Strandby Sejlklub, 10.000 kr.
 • Øster Hurup Bådklub, 14.500 kr.
 • Løkken Surf Klub, 22.481 kr.

Skal styrke trivslen
Med trivsel som omdrejningspunkt ønsker TrygFonden at hjælpe flere til at realisere deres potentialer og give alle en plads i et positivt fællesskab. Følgende ansøgere har derfor fået tildelt midler til nye projekter, der skal skabe bedre trivsel blandt udvalgte grupper i Region Nordjylland:

 • Børnehaven Sandgården i Aalborg, ”Opbygning af Børnefællesskaber”, 6.000 kr.
 • TUBA Aalborg, ”Terapigruppe Aalborg 2020-21”, 78.184 kr.
 • Aalborg Citykirke, ”Familienetværk Aalborg SV”, 94.000 kr.
 • FOODBANK Aalborg, ”Uddeling af sund overskudsmad”, 800.000 kr.
 • Fontænehuset Frederikshavn, ”Fontænehusets UngeNetværk (FUN)”, 811.545 kr.
 • Skovsgård Hotel i Brovst, ”Projekt Skovsgård Hotel 2.0”, 900.000 kr.

Næste frist for ansøgning om midler hos TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland er den 1. marts 2021. Læs mere om ansøgningsforløb og -kriterier her.
Se de forskellige projekter og donationer, som TrygFonden ellers har givet støtte til, her: Projekter og donationer.
Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

TrygFondens regionale råd
TrygFondens regionale råd i Nordjylland består af otte demokratisk valgte kandidater. Sammen med repræsentanterne fra de øvrige fire regioner udgør de TryghedsGruppens øverste myndighed og har bl.a. indflydelse på de midler,
TrygFonden hvert år uddeler til adskillige landsdækkende og regionale projekter. Med i rådet for Region Nordjylland er:

 • Jens Bigum, Vesthimmerland, formand
 • Lone Poulsen, Thisted, næstformand
 • Anna Aaen, Aalborg
 • Heine Callisen Brogaard, Brønderslev
 • Jens Otto Størup, Hjørring
 • Lærke Holm Sø, Aalborg
 • Ole Stavad, Jammerbugt
 • Peter Madsen, Aalborg

Læs om fantastiske oplevelser og events