Aabybro

Nye rundkørsler snart klar til at hjælpe trafikken

Jammerbugt Kommune er ved at få anlagt to nye rundkørsler ved meget befærdede vejkryds, hvor det fra sidevejene har været endog meget svært at komme ud på hovedvejene.

Ved Hune
Den ene rundkørsel er ved at blive anlagt i det firbenede kryds Vesterhavsvej, Faarupvej og Kvorupvej øst for Hune.
Her gik arbejdet, som er sendt i udbud, i gang i september, og rundkørslen ventes færdig medio december, oplyser Kristian Olsen, teknik & anlæg i Jammerbugt Kommune.
Dog tages der forbehold for eksempelvis vejrlig.

Arbejdet er gået i gang. Foto: Vores Jammerbugt

Ophobning af biler
– Rundkørslen bliver primært anlagt for at øge fremkommeligheden i krydset. Det er svært at komme fra Faarupvej og ud på Vesterhavsvej i sommersæsonen, hvor der er meget trafik til og fra Blokhus og stranden. En rundkørsel kan sikre en bedre afvikling af trafikken i spidsbelastningen, fortæller han.
Desuden har ophobning af trafik fra Fårup Sommerland til krydset Vesterhavsvej og Faarupvej betydet, at gæster på vej hjem fra fra Fårup Sommerland er blevet ledt via rundkørslen i Hune i stedet.
Dette skal en ny rundkørsel også skal være med til at aflaste.
Der er afsat 3,5 mio. kr. til anlæg af rundkørslen.

Anlægget ved Faarupvej. Illustration: Jammerbugt Kommune

Lyskryds næste år
I forvejen har Jammerbugt Kommune i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der skal oprettes et lyskryds ved Hunetorpvej og Vesterhavsvej, og der afsat 600.000 kroner til arbejdet.
Lyskrydset ventes færdigt til sommer, og der skal også etableres buslommer på Vesterhavsvej i Hune, så NT-busserne ikke stopper al trafik, når passagerne står af eller på.

Der kommer et lyskryds i Hune. Arkivfoto: Vores Jammerbugt

Ved Knøsgaard
Den nye rundkørsel i krydset mellem Kattedamsvej, Knøsgårdsvej og Ø. Hovensvej ventes færdig inden nytår.
Det er kommunens egne folk, som står for arbejdet.
– Vi er blevet lidt forsinket af, at vi er nødt til at tage en bif af fredskoven, Aabyskoven, for at få plads til den nye rundkørsel. Og det har taget lidt tid at få hentet de nødvendige tilladelser hjem, forklarer Kristian Olsen.
Rundkørslen skal højne trafiksikkerheden i krydset, der er adgangsveje til både Aabybro by generelt – samt kan være det til blandt andet Thomasmindeparken, Skovparken, Knøsgård, Horsbækken samt genbrugspladsen.
Der er afsat 4,7 mio. kr. til projektet.

Læs om fantastiske oplevelser og events