St. Bededags- og Kr. Himmelfartsavisen kan læses her

Læs OPLEVNU 2019 her

 

http://www.autodoc.dk/biltilbehoer
Artikel
09-02-2015

Blokhus - 150 år som badeby

2014 var på mange måder et rekordår, og forventningerne til sommeren 2015 er derfor store. Og netop i år vil Blokhus fejre, at det lille fiskerleje den 16. juli 1865 blev genfødt som badeby

Blokhus - 150 år som badeby 

Ét besøg i Blokhus, gjorde byen til badeby

2015 er året, hvor Blokhus kan fejre sit 150 års jubilæum som badeby – og det hele startede med en journalist og forfatter fra hovedstaden, der efter nogle dages tilløb og til stor undren for de lokale tog mod til sig og kastede sig ud i bølgerne i Vesterhavet. Begejstret og oplivet af oplevelsen opstod en tanke hos manden, der således blev den første officielle badegæst i Blokhus.

Tekst: Louise Kande

Manden, der blev den første badegæst i Blokhus hed Meir Aron Goldschmidt. Under en rejse langs Vestkysten, der resulterede i udgivelsen: ”Dagbog fra en Rejse på Vestkysten af Vendsyssel og Thy”, besøgte han Blokhus i 10 dage, hvor han boede på Hotel Nordsøen. Forpagteren på hotellet havde indviet Goldschmidt i sin plan om at gøre Blokhus til en badeby. Efter det dristige havbad, lovede Goldschmidt, at han ville udbrede idéen i hovedstaden blandt byens bedre borgerskab.

Den store badedag - 150 år efter

I dag er Blokhus kendt som ”den hvide badeby”. Turister fra ind- og udland strømmer hver sommer til Vesterhavets herligheder. 2014 var på mange måder et rekordår, og forventningerne til sommeren 2015 er derfor store. Og netop i år vil Blokhus fejre, at det lille fiskerleje den 16. juli 1865 blev genfødt som badeby. I den forbindelse vil Blokhus arrangerer flere små events igennem året, og selvfølgelig vil selve jubilæet den 16. juli 2015 blive markeret på en helt særlig måde. Arbejdsgruppen bag disse events arbejder og finpudser løbende på de mange detaljer, der skal få det hele til at gå op i en højere enhed..

Det første arrangement i rækken løber af stablen i vinterferien, hvor ”Søstjernerne”, som vinterbaderne i Blokhus hedder, sammen med Erhvervsforeningen Destination Blokhus og VisitJammerbugten inviterer til vinter- og vildmarksbad på Blokhus Strand.

Hver dag fra den 15. februar til den 22. februar sørger Jens fra ”Fiskernes Hus” for, at der tændes op i vildmarksbadet, så det står klar kl. 11-13, hvor alle således er velkommen til en dukkert i Vesterhavet og en efterfølgende tur op i det varme vildmarksbad, som er varmet op til 38 grader. Badet er 1,8 m i diameter og der kan være 5-8 personer i karet ad gangen. Blokhus Salt hjælper til med at fylde vand og salt i karret, og Kunstcafeen serverer Brunch fra kl. 10-14.

- Vi håber, at rigtig mange vil tage udfordringen op og komme forbi til en dukkert i det kolde Vesterhav med et efterfølgende varmt vildmarksbad, slutter Jette Grønhøj, som er med i styregruppen for Blokhus Badeby – 150 års jubilæum.

Næste arrangement kommer i Påsken hvor Redningsstationen vil lave en udstilling om havet.

 

Vinterbadning? – Hvad sker der?

Kroppen får et chok. De små blodkar trækker sig sammen og blodet omdirigeres til hjernen. Hjertet begynder at slå hurtigere, man hyperventilerer og risikerer at besvime - og det er jo uhensigtsmæssigt, hvis man skal overleve i koldt vand. Men vinterbadere lærer at kontrollere vejrtrækningen og kan lære at udnytte de positive sider ved vinterbadning: Frigørelsen af belønningsstoffer i hjernen, som gør, at vi efterfølgende får varmen og opnår følelsen af velvære. Lidt den samme proces og belønning, man oplever ved løb, og man kan ganske rigtigt opleve at blive afhængig af begge dele. Når man vinterbader, frigives en masse forsvars- og belønningsstoffer i hjernen og man vil opleve at blive høj, præcis som løbere kan opnå såkaldt runners high. En fornemmelse af velvære, opstemthed og eufori - en tilstand som holder sig i kroppen i flere timer efter badet (Inspiration fra dr.dk/sundhed)

 

Den unikke historie, bag det unikke besøg

Tekst: Harald Klitgaard

I 1844 byggede skudehandler J.C.B. Klitgaard et gæstgiveri, som senere kaldtes hotel Nordsøen. Baggrunden var, at hans forretning havde fået et betydeligt omfang, hvilket medførte et stigende antal besøg af landmænd og handlende, der solgte primært landbrugsprodukter til skudehandleren, som eksporterede dem til især Norge.

Den øgede aktivitet medførte at Herredsfogeden flyttede til Blokhus, hvorefter byen havde tingsted, told og politimyndighed, og Blokhus oplevede at være en betydelig handelsplads med stigende omsætning og økonomisk opsving.

Tillige anbefalede tidens læger patienter med lungesygdomme, psykiske problemer eller angst for at blive smittet af kolera under epidemien i København at søge til Vesterhavets friske, rene luft. Det gav mange gæster til Hotel Nordsøen. Heri finder vi måske den spæde kim til badebyen Blokhus, selvom man sandsynligvis ikke var rigtigt begyndt at bade på det tidspunkt. Den lokale befolkning frygtede havet og ville aldrig drømme om at bade. Det siges, at Skudehandler J.C.B. Klitgaard engang skulle have sagt; ”Havet er aldeles uegnet til at bade i.”Tilrejsende gæster, hvor damerne hele dagen var klædt i lange hvide kjoler og solparaply for ikke at få deres hvide hud brunet, ansås for ikke at være fint.  Det var kun fiskerne og andre indfødte, der var brunet af solen. Herrerne var altid klæde i mørk habit med vest og bowler hat, stok og cigar. Dertil kom, at man ikke ville eller kunne tillade sig at bade og fremvise sig på den åbne strand i badedragt.

Først efter 1865/66 kom de første badevogne, hvori man kunne klæde om ubeset og kørt helt ud i vandet.

Blokhus blev en badeby den 16. juli 1865, hvilket fremgår af forfatter og journalist Mair Goldschmidts dagbog fra sin rejse på vestkysten af Vendsyssel og Thy i 1865, hvor han besøgte Blokhus i 10 dage

I dagbogen skriver han under søndag den16. juli 1865 følgende:

- Jeg har da også endelig fået mig et nordsøbad og i den anledning talt med værten på hotel Nordsøen Borregaard om en plan, han allerede tidligere berørte: Af få Blokhus gjort til et badested. Han har hørt om, at man andetsteds ved Nordsøen har Badevogne, og spurgte mig om deres konstruktion, thi i Reglen ville folk ikke gjerne gaa ud fra den aabne strand. Han har nu lovet, at han snarest mulig, og senest til næste foraar, vil have i det mindste én saadan vogn færdig, og jeg har lovet at bringe sagen offentligt på bane i Kjøbenhavn. Nyligt stod der i Illustret Tidende, hvori man fremhævede Fanø som det eneste Nordsøbad, der efter Slesvigs tab er levnet Danmark. Men hvorfor den prægtige sandbund og det ligesaa prægtige Bølgeslag her ved Blokhus ikke skulde kunne hamle op med Fanøes, indser jeg ikke. Til Fanø er der fra Øerne en lang rejse, hertil Blokhus en kort. Naar man Torsdag eftermiddag kl. 5 sejler fra Kjøbenhavn, kan man være her inden kl 12 Fredag Middag med en udgift af 8 a 9 Rdl. Der kan gjøres god plads på Gjæstgivergaarden for Familier saavel som for enkelte Personer, og her er renligt: lyse Værelser på 1 ste Sal (Thi gaarden har to Etager!), en flink Madmoder, der tillige til min Overraskelse vasker og stryger næsten ligesaa godt som Dehns i Kjøbenhavn. Jeg er kun bang for, at naar alt dette bliver bekjendt, gaar idyllen af Blokhus - endskjønt et lille Stykke Klit kan man vel faa Lov at beholde.

 

Blokhus søsat som Badeby d. 16. juli 1865

Herefter er der ingen tvivl. Badebyen Blokhus blev søsat søndag den 16. juli 1865 af Hotel ”Nordsøens” forpagter Borregaard og forfatteren Mair Goldschmidt, København.

Imidlertid finders der ikke bevis for at Blokhus er det ældste officielle badested i Danmark/ Vestkysten. Den ære tilkommer så vidt vides Fanø. Allerede i 1851 etablerede familien Duysen en badeanstalt i Nordby på Fanø. Dog gik der nogle år før der for alvor kom gang i hotelbyggeriet, med Fanø Strandbad i 1890, efterfulgt af hotel Kongen af Danmark, Fanø kurbad og badehotel. Området blev kendt som et internationalt badeområde.

I den periode steg interessen for at opholde sig i naturen, og de første badebyer dukkede op. I Skagen var det igangsat/ påvirket af den store kendte kunstnerkoloni.

Løkken og Blokhus, som var Jammerbugtens to store skudehandels byer, delte den gunstige skæbne, og da skudhandlen på grund af ydre forhold ophørte, var den nye badebys epoke klar til at fortsætte udviklingen. Dog findes der ikke nogen dato, der viser overgangen til badebyen i Løkken. Her reklamerede man med, at byen er kendt i hele verden for sin brede, hvide sandstrand.

Imidlertid har Blokhus meget at byde på, idet vi her finder Nordeuropas smukkeste, brede, hvide sandstrand uden sten, ebbe og flod, som man finder på Fanøs strand. I Blokhus strækker stranden sig 7 km mod syd og 14 km mod nord, og i midten ligger Byen Blokhus helt ude ved stranden, der tillige er officiel landevej. I Løkken ligger byen et stykke vej fra sydstranden.

Blokhus Strand markeres med, og klitrækken brydes af Jammerbugt Kommunes eneste Sømærke, som er byens logo, og som tillige er et monument for og en hyldest til alle de sømænd og fiskere og redningsmænd, der satte livet til i kampen mod den farlige Jammerbugt.

 

 

 

 

 

 

Læs flere nyheder