Septemberavisen kan læses her

Læs OPLEVNU 2019 her

 

https://karinadegn.dk/
Artikel
26-02-2019

Flere tyske campinggæster har sat kursen mod Jammerbugten

I 2018 har campingferie i Jammerbugten været populært blandt tyske gæster. Seneste overnatningstal fra Danmarks Statistik for 2018 viser en samlet fremgang på 15.926 overnatninger indenfor campingproduktet - hvoraf de tyske campinggæster tegner sig for hovedparten.

En samlet fremgang på 15.926 overnatninger i 2018 indenfor campingproduktet er meget -  og de tyske campinggæster tegner sig for hovedparten af dem svarende til  9.000 overnatninger. Den resterende fremgang er registreret på danske og norske campinggæster. Totalt set har Jammerbugten 1.595.612 overnatninger i 2018 og bevarer dermed positionen som den største turistdestination i Nordjylland målt på overnatning skarpt efterfulgt af Hjørring og Frederikshavn. 
Over en 5 årig periode fra 2013-2018 har der været en samlet vækst på 8% i Jammerbugten. 

I 2018 er overnatningstallene i Jammerbugten vokset med 6.120 overnatninger, da især de norske feriegæster antalsmæssigt ikke har fyldt det samme som året før. På de norske gæster har der været registreret en tilbagegang på 12.000 overnatninger.  
Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade er dog fuld af fortrøstning: ”På trods af, at vi både har manglet Svinkløv Badehotel og Hotel Sanden Bjerggård i regnestykket, så er Jammerbugten alligevel gået frem overnatningsmæssigt, og der er en flot vækst på 8 % over en 5-årig periode . Nu ser vi frem til at begge hoteller åbner her i forsommeren, og det vil forventeligt påvirke tallene yderligere i en positiv retning. Naturen er et stærkt aktiv i Jammerbugten, og vi har fået en styrket position i forhold til at naturen i Svinkløv og Fosdalen er optaget i Danmarks Naturkanon, en ny vandrerute blev etableret, og vi kan bryste os af at have en verdensmester indenfor kokkekunst. Alt sammen forhold der sammen med de eksisterende oplevelsestilbud giver anledning til besøg i Jammerbugten”.

Nu har vejret og den danske sommer været ekstra tør og varm i 2018, og en stigning i campinggæster kan til dels måske også tilskrives den solrige sommer. 
”Det er svært at sige om vejret har hele skylden”, siger indehaver af Blokhus By Camping og Blokhus Klit Camping, Karsten Jeppesen.
”Hos os har antallet af tyske campinggæster været i positiv fremgang siden 2017, og vores oplevelse af tyskerne er, at de ikke er særligt vejrfølsomme. De er i højere grad fokuserede på produktet og hvad der tilbydes end på vejret. Jeg tror, at fremgangen skyldes en kombination af, at vi i større udstrækning har formået at få synliggjort produktet og de værdier, som vi står for samtidig med, at tyskerne ikke er så økonomisk mådeholdne som tidligere”, siger Karsten Jeppesen.

I Jammerbugt Kommune er der generelt glæde over den positive udvikling i turismen
Turisme er et vigtigt erhverv, og i turismefremmesystemet arbejdes der målrettet med udviklingsprojekter, events og markedsføring af ferieturisme, som både kan skabe vækst i nær fremtid og på lidt længere sigt.   Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, siger: 
”Det er en fortløbende proces, og der er flere ting undervejs.  Der bliver arbejdet med at skabe øget adgang til naturen blandt andet igennem etablering af vestkystsporet, der skal forbinde Blokhus i Jammerbugten med Vorupør i Thy, og der er netop blevet udarbejdet en udviklingsplan for Limfjorden.
Masterplan Limfjorden skal bla. udvikle, synliggøre og skabe øget tilgængelighed til oplevelsestilbud og herlighedsværdier i Limfjordslandet.
I forbindelse med den nye turismefremmestruktur, der er under opbygning, vil der f.eks. blive skabt yderligere samarbejde og stærke destinationer på tværs af kommunegrænser, hvor der skal arbejdes med turismeudvikling. Og i regi af Vestkystpartnerskabet (10 vestkystkommuner) arbejdes der med lancering af et nyt, fælles vestkystbrand, der skal samle den danske vestkyst og dermed ferieproduktet overfor et internationalt publikum”. 
Udviklingsinitiativer, der også fremadrettet ses som vigtige redskaber for at skabe yderligere vækst i ferieturismen i Jammerbugten. 
 

Læs flere nyheder