Sommeravisen er på gaden - og online. Du kan læse Sommeravis 3 her

 

 

http://blokhus.dk/nyheder.aspx
Artikel
05-02-2020

Forslag til nye boligområder i Brovst og Hune

To nye boligområder er på vej i Jammerbugt Kommune. Det drejer sig om områderne ved Kirkegade i Brovst og Stenmarksvej i Hune.
Vedr. Hune: Område 2 ligger bl.a. på arealerne hvor HC & Engholt Entreprenører tidligere havde til huse. Deres virksomhed er flyttet til Hune Erhvervspark. Både område 1 og 2 er placeret i grønne rekr...

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt prioriterer fortsat at tilbyde attraktive og varierede boligformer for nuværende og kommende borgere i kommunen. Med to nye lokalplaner på vej i høring, er der udsigt til mere end 100 nye boliger af forskellige typer.

Familier, unge og seniorer

-Der er efterspørgsel efter forskellige boligformer i kommunen – både til familier, unge og seniorer. Kommunalbestyrelsens forslag til de to nye lokalplaner i Brovst og Hune imødekommer de ønsker. Samtidig kommer boligerne til at ligge i spændende, grønne områder, fortæller borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade.

Det kommende boligområde ved Kirkegade i Brovst ligger i nærheden af Brovst centrum, og her vil der kunne blive plads til 14 boliger bygget som dobbelthuse. Der kommer også en grøn kile langs Kirkegade, fælles opholdsarealer til rekreativ brug for beboerne, stier og et fælleshus m.m.

Stenmarksvej i Hune

I det nye boligområde i Hune bliver der mulighed for at bygge både dobbelthuse, rækkehuse og parcelhuse – med plads til cirka 110 boliger i alt. Området er delt op i to delområder, begge med vejadgang fra Stenmarksvej, derfor vil Stenmarksvej skulle udbygges. Område 1 viser det store mark område nær Hune Boldbaner samt Spar i Hune, der i dag anvendes til landbrugsvirksomhed. Område 2 er placeret længere inde ad Stenmarksvej. Arealet her er bla. tidligere adresse for HC & Engholt Entreprenører, der i dag findes i Hune Erhvervspark på Vesterhavsvej. 

I tilknytning til boligområdet, udlægges arealer til rekreative områder, stier og et fælles opholdsareal fore beboerne.Lokalplanerne for områderne i Brovst og Hune sendes i offentlig høring i otte uger.

Læs flere nyheder