Sommeravis 7 er på gaden - og online. Du kan læse avisen her 

Artikel
21-07-2021

Har du prøvet de nye stier i Saltum?

Stærkt lokalsamfund står bag to nye stier rundt om byen

Tekst: Lotte Kande – Foto: Benny Kristensen  

Et aktivt landsbysamfund med skole, erhvervsliv og foreninger har sammen med det omkringliggende landbrug skabt nye muligheder for at gå ture i Saltum-området. Et nyt stinetværk på næsten 20 kilometer med trampestier rundt om hele byen og ud i nærområderne. Undervejs er der små historier på tavler samt steder, man kan slå sig ned på borde/bænke.

Saltum som pilotprojekt

- På de lokale udviklingsmøder med landsbyer er der næsten altid ønsker fra borgerne om flere stier i deres lokalområde. Vi har med projektet i Saltum afprøvet en model for, hvordan stier kan realiseres som inspiration for andre landsbyer, siger Helle Bak Andreasen, formand for kultur, fritid og landdistrikt i Jammerbugt Kommune.

Saltumstien har fået tilskud fra byfornyelseslovens forsøgspulje i Trafik – Bygge og Boligstyrelsen.
Liv i By og Skole er med i projektet, da Saltum Skole har bidraget med Skolespor til stinettet.

Prøv Saltumstien

Saltumstien går hele vejen rundt om landsbyen Saltum. Ruten er tydeligt afmærket og er på de fleste strækninger en trampesti, der går rundt om Nols Sø, igennem skoven og langs marker.

Her møder man storslåede udsigter, hvor der er opstillede borde/bænke så man kan gøre ophold. På vejen rundt er der tavler med historier om Saltum. Ved Nols Sø kan man benytte toilettet i ”Nols-Hytten”, ligesom man kan finde afstikkere til den smukke Saltum Kirke og til dalene og de flotte bakkedrag øst for Saltum.

Ud over Saltumstien er der også et grønt og et gult SPOR, så der i alt er muligt at vandre på ca. 20 km. med udgangspunkt fra Saltum.

Man kan få mere information og kort over ruterne på Egnssamlingen i Saltum

 

Læs flere nyheder