St. Bededags avisen er på gaden - og online. Du kan læse avisen her 

Artikel
21-12-2012

Hjerne forsker slutter kursusrække

Det regionale samarbejde Kulturskoler i Nordjylland, der omfatter alle regionens musik- og kulturskoler, har som den første region i landet arrangeret fælles kursusdage for alle musik- og kulturskolelærer.

 Det regionale samarbejde Kulturskoler i Nordjylland, der omfatter alle regionens musik- og kulturskoler, har som den første region i landet arrangeret fælles kursusdage for alle musik- og kulturskolelærer.

- De fælles kursusdage forløber d. 2.-4. januar 2013 på flere lokaliteter i regionen, og de 15 forskellige kurser skal bibringe ny viden og inspiration til musikskolelærerne, billedskolelærerne og dramlærerne i området. Kurserne omfatter bl.a. coachingmetodik, folkemusik anno 2013, jazzundervisning på musikskoleniveau samt kurser for teater- og dramaunderviserne, fortæller Kulturskoleleder på Jammerbugt Kulturskole Carsten Bilde.

Han fortæller at kurserne har været så populære, at godt 200 undervisere er tilmeldt.

- Og det er vi rigtig glade for udtaler kursusudvalget.

Det unikke samarbejde omkring kursusdagene betyder, at der kan tilbydes langt flere og bedre kurser end den enkelte skole har mulighed for, og så giver kursusdagene deltagerne en enestående chance for at møde og videndele med kollegaer på tværs af kommunegrænserne.

Kursusrækken sluttes af med en pædagogisk dag – som samler endnu 200 deltagere – til et foredrag med hjerneforskeren Peter Vuust om emnet hjernen og innovation. Dagen sluttes af med en koncert af elever fra MGK Nordjylland.

Udover de fælles kursusdage driver Kulturskoler i Nordjylland en orkesterskole, et ungdomssymfoniorkester, et bigband og et omfattende talentarbejde samt et samarbejde med Kulturaftale Nordjylland om driften af Børns Møde Med Kunsten.

www.kulturskolerinordjylland.dk kan man læse mere om kursusdagene.

 

Læs flere nyheder