Sommeravisen er på gaden - og online. Du kan læse Septemberavisen her

 

 

http://blokhus.dk/nyheder.aspx
Artikel
04-10-2019

Set & sket: Borgermøde i Hune blev kæmpe succes

Tilstrømning til mødet startede allerede 1 time før start, og inden kl. 19.00 var alle stole besat. Over 350 forventningsfulde borgere fyldte lokalet.
Planlægger, Kell Agerbo præsenterede udviklingsmulighederne for Hune By.

Tekst og foto: Merete Fuglsang Hansen
John Andersen bød på vegne af Samrådet Destination Blokhus velkommen. I sin velkomst sagde han med et smil på læben, at han havde gættet på 50-100 deltagere - Så at se så stor et opbud er jo mere end dejligt, indledte han.

Årshjul for Erhvervsforeningen
Aftenens program bestod af flere spændende indlæg. Berit Bøjstrup, formand for Erhvervsforeningen Destination Blokhus fortalte levende og interessant om foreningens formål og mange aktiviteter. Bl.a. at Erhvervsforeningen har 120 medlemmer og en omsætning på 2,2 millioner. Dernæst roste hun samarbejdet med byens turistbureau og områdets mange frivillige.  - Uden det fantastiske samarbejde, og den kæmpe indsats alle yder, så er de mange aktiviteter ikke muligt.

Planer for Hune - hotel og  boliger
Aftenens højdepunkt for mange, var da Planlægger Kell Agerbo fra Jammerbugt Kommune gik på ”scenen”, og fortalte levende og inspirerende om de mange spændende planer og ønsker, der er for udvikling i Hune. Kell Agerbo gennemgik planen for Hune by, hvad der sker og hvad der rør sig. Bl.a. er der kommet en ansøgning ind på seniorfællesskaber/klyngehuse og rækkehuse på marken øst for Spar. Det projekt indeholder 100 boliger, og det er COWI og Byggefirmaet TL-Byg, som er ansøger. Området bagved kirken blev også kort omtalt. I øjeblikket arbejder planafdelingen fra Jammerbugt Kommune med en ny lokalplan for området fra Skulpturparken og hen til Hunetorpvej. En lokalplan, som giver hele området mulighed for at være centerområde, hvor der således kan drives erhverv, laves hotelbyggeri, højere bebyggelsesprocent og flere etager, fortalte Kell Agerbo.  For omtalte område lægger der også en ansøgning fra investor, John Andersen på et nyt hotel med op til 130 værelser. Dernæst også et spændende projekt med boligbyggeri, 60 boliger hvor både der bliver mulighed for leje og eje. Boligbyggeriet kan dog ses, som etape 2, da nogle ydre rammer skal falde på plads, inden etape 2 kan blive en realitet. Etape 1 med hotelbyggeriet kan derimod, så snart lokalplanen og byggetilladelsen er givet, blive iværksat.

Tæt trafik
Hune bys trafikale udfordringer, især krydset ved Hunetorpvej, blev også omtalt. Kell Agerbo pointerede, at vejafdelingen arbejder på gode løsninger på infrastrukturen for at sikre de bedste tilkørselsforhold.  Den positive udvikling i Hune kommer til at forvandle Hune by. Flere indbyggere og flere turister hele året, får helt sikkert positiv indflydelse på både byens og hele områdets erhvervsliv.

Løkken & Blokhus
Martin Storgaard fra Jammerbugt Kommune gav også et par input fra den nye kommunale strategisk fysisk udviklingsplan for Blokhus/Løkken. Spændende projekter er belyst i rapporten, bl.a. Blokhus Strand som profilstrand, hvor flere muligheder kan komme i spil. Et kulturhus i Blokhus, Byens hus, som evt. kunne placeres på Blokhus Torv, kunne også være et ønske. Rapportens mange ideer er dog alle afhængige af, at f.eks. erhverv, frivillige eller foreninger ”griber bolden” og tager handling.

Kulturens Venner i Blokhus
John Andersen præsenterede til sidst en ny ide, Kulturens Venner Blokhus. Et tiltag, hvor han efterlyste frivillige, som havde lyst til at bringe nye kulturarrangementer til området. Det kunne bl.a. være i form af ”Kunst i gaderne”, musikarrangementer som f.eks. ”musikuge i september” eller andre gode arrangementer. Hans budskab var også, at der skulle etableres en forening, der skulle have opbakning fra erhvervslivet. Han meddelte at hans egen virksomhed var klar med en startkapital på kr. 50.000,- til igangsættelse af arrangementerne. Der blev udleveret et tilmeldingsskema til alle og der afholdes stiftende generalforsamling mandag d. 21. oktober kl. 19.00 i Kulturhuset Blokhus, Vesterhavsvej 6 i Hune – Alle også ikke tilmeldte er velkommen denne aften.

 
 

Læs flere nyheder