Aabybro

Penge til seniorområde og til ny natsygeplejerske

Formand for social- og sundhedsudvalget, Ib Nellemann (V) kan med tilfredshed notere, at området i budget 20221 får tilført yderligere 7 mio. kr.

Klippekort fortsætter
Han påpeger, at området i 2018, 2019 og 2020 også fik tilført to cifrede millionbeløb som følge af demografien samt, at flere bliver sendt tidligere hjem fra sygehusene.
– Med de ekstra 7 mio. kr. bliver det muligt at ansætte en ekstra natsygeplejerske, understreger Ib Nellemann.
Desuden er alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen enige om, at klippekortsordningen hos borgere i eget hjem og på plejecentrene bevares i sin nuværende form, hvilket giver de svageste borgere mulighed for yderligere aktiviteter.

På niveau med andre kommuner
Der er besluttet strategiplaner for både børne- og voksenområdet, som forsætter ind i 2021 og overslagsår.
– Målet er, at vi skal på niveau med sammenlignelige kommuner. Men strategier gør det ikke alene. Der skal også penge til, og der er brug for at skabe en tryghed for borgere, der søger hjælp. Derfor har vi afsat en buffer på 18 mio. kr., siger Ib Nellemann.

Demensvenlig kommune
På baggrund af TV2-udsendelsen ”Plejehjemmene bag facaden” vil Kommunalbestyrelsen skabe tryghed og sætte kulturen i højsædet ved at indgå i netværket af Demensvenlige Kommuner.
Dermed kommer man med i den Nationale Demensalliances samarbejde, som er et strategi- og innovationsrum for landets kommuner, og som vil arbejde målrettet med demens – politisk og praktisk.
I den Nationale Demensalliance får Jammerbugt Kommune støtte og rådgivning i udvikling af lokale demensstrategier og hjælp til udvikling og implementering af konkrete indsatser.
Jammerbugt Kommune har ikke en Demenspolitik, så med inspiration fra Demensalliancen skal der i 2021 udarbejdes en Demenspolitik.
For at være med i Demensalliancen skal der afsættes der 50.000 kr.

Evaluering og analyse af plejecentre
Forligsparterne er enige om, at der i starten af 2021 igangsættes en evaluering og analyse af muligheden for harmonisering af prissætning for den enkelte borger på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Evalueringen og analysen igangsættes med henblik på eventuel hjemtagelse af driften og skal være klar til budgetforhandlingerne for 2022.

Udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen
Der ses fortsat en positiv udvikling af det nære sundhedsvæsen og flere sundhedsopgaver løses tæt på borgerne i Jammerbugt Kommune.
I 2020 har Jammerbugt Kommune blandt andet implementeret en aftale med Region Nordjylland om kommunal IV behandling.
Aftalen medfører, at borgerne kan tilbydes IV behandling i eget hjem eller i kommunale klinikker i stedet for på hospitalet og denne aftale udbygges med flere områder. I 2021 fortsætter udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen i kommunen og flere opgaver flyttes fra hospitalerne til kommunerne.

Flere assistenter
Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 0,8 mio. kr. til etablering af yderligere syv sygepleje- og assistentklinikker som supplement til de fire sygeplejeklinikker, der allerede er etableret i kommunen. Formålet er at sikre et tryggere, mere fleksibelt og mere effektivt tilbud og gøre klinikkerne mere tilgængelige for borgerne i kommunen.

Læs om fantastiske oplevelser og events