Pandrup

Plan for lægehelikopterens placering

Ikke underlagt bekendtgørelser om støj

– Et enigt teknik- og miljøudvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at den godkender en lokalplan, som gør det muligt for Lufthavnsstyrelsen at anlægge en base for Danmarks 4. akutlægehelikopter.
Den skal placeres på et 1,5 ha stort område nær V. Hjermitslev umiddelbart nord for kirken og med vejadgang fra Ingstrupvej.

Det er her på et areal nord for kirken, at basen skal ligge. Illustration: Jammerbugt Kommune

Uden for lokalplanen
Undervejs i høringen var der kommet en række kommentarer fra beboere i området dels gående på tilretning af skel samt vejvedligeholdelse.
– Det er ting, som ikke hører under en lokalplan, og som der skal tages stilling til på et senere tidspunkt, for eksempel under ekspropriation, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget.

Ingen bekendtgørelse
Desuden har der været indsigelser mød støj og værdiforringelse af boliger.
– Det handler om beboelser uden for konsekvenszonen. Og med en akutlægehelikopter er der tale om et udryknings-transportmiddel som en ambulance eller brandbil. De er ikke omfatte bekendtgørelser for støj, så det er ikke noget, vi som kommune kan gøre noget ved, siger Jens Chr. Golding.
Torben Sørensen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

I drift sommeren 2021
Det er Folketinget, som har besluttet, at Danmarks 4. base for en akutlægehelikopter skal placeres nær Saltum for at dække Danmark bedst muligt ind.
Efter at have undersøgt 15 placeringer kom man frem til, at den bedste og også mest hensyntagende for naboer var placeringen ved V. Hjermitslev.
Basen ventes i drift sommeren 2021.
Efter et borgermøde med cirka 130 deltagere i starten af februar i V. Hjermitslev var der generelt en positiv holdning til anlæg af den nye heli-base, og heller ikke en efterfølgende testflyvning udløste umiddelbart protester.

Læs mere om akutlægehelikopteren og borgermødet her:
https://blokhus.dk/naboer-spurgte-ind-til-base-for-ny-akutlaege-helikopter/

Læs om fantastiske oplevelser og events