Blokhus

Realdania støtter projekter i Blokhus og Thorupstrand

Forlængelsen af Sti 100, så den bliver en rekreativ forbindelse mellem Blokhus og Løkken til gavn for turister og fastboende, er kommet et stort skridt nærmere en realisering, da projektet ligesom arbejdet med at udvikle landingspladsen i Thorupstrand har fået støtte fra Realdania.
De to projekter i Jammerbugt Kommune er nemlig blandt de 6 aktiviteter langs hele Vestkysten, som modtager penge fra Realdania.
(Foto: VisitJammerbugten)

Sti 100
Forlængelsen af Sti 100 skal være med til at binde Blokhus og Løkken endnu mere sammen som et led i arbejdet med at gøre de to kendte turist- og badebyer til en samlet turistdestination.
Stien skal inspirere gæsterne til i højere grad at bevæge sig på feriestederne til fods og på cykel og give mulighed for rekreative oplevelser undervejs, og Realdania støtter med 3,37 mio. kr.
I dag går Sti100 fra Blokhus til Kettrup Bjerge, som ligger cirka midt mellem Løkken og Blokhus og forbinder sommerhusområderne i kystbaglandet med by og strand.
Projektet bliver realiseret i tre etaper over årene 2021, 2022 og 2023 og de centrale aktører fra lokalområderne vil blive inddraget i processen.

Landingspladsen i Thorupstrand
Desuden vil Realdania donere 400.000 kroner til at udvikle Thorupstrands største attraktion, landingspladsen, så det bliver muligt for de mange besøgende at opleve kystfiskeriet tæt på samtidig med, at de mange erhvervsfiskere uhindret kan udøve deres erhverv.
I første omgang gives der støtte til en viderebearbejdning og konkretisering af projektet med henblik på en efterfølgende realisering.

6 konkrete projekter
De seks konkrete projekter skal i de kommende år realiseres og bidrage til at skabe flere forbindelser, mødesteder og attraktioner i og omkring kystbyerne på Vestkysten. Kommunerne har søgt midler til realisering.
Og seks projekter får nu støtte fra den filantropiske forening Realdania på cirka 21 mio. kr. samlet. Kommunerne bidrager selv med cirka 46,6 mio. kr.

Helårsturisme
– Vestkysten har potentiale for mere helårsturisme og dermed for øget beskæftigelse og mere liv i lokalsamfundet. De seks udvalgte projekter binder natur, byliv og mennesker sammen og vil give nye oplevelser til både beboere og besøgende. Det er en vigtig pointe, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur, der er en attraktion i sig selv på Vestkysten, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i foreningen Realdania.  

Samarbejde i højsædet
I Udviklingsplan for Vestkysten har 11 kommuner og tre regioner – i partnerskab med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania – vedtaget en overordnet vision for Vestkysten som én samlet destination. 
– Nu kan kommunerne igangsætte en række fysiske projekter i kystbyerne, som støtter op om den fælles vision, og dermed tages der vigtige skridt for at realisere ambitionerne om, at Vestkysten er kendetegnet ved stærke feriesteder. At visionen realiseres i fællesskab, understreger vores igangværende projekt om wayfinding på Vestkysten, der skal binde kysten sammen og inspirere gæsterne til at bevæge sig op og ned langs kysten – såvel som ind i kystbyerne, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

De 6 projekter:

 • Det Blå Torv i Blåvand, Varde Kommune
  Blåvand oplever i dag mangel på kvalitet i bymiljøet og høj trafikbelastning i højsæsonen. Formålet med projektet er at løfte kvaliteten af bymidten. Det Blå Torv skal bl.a. sammen med en ny trafik- og parkeringsløsning styrke kvaliteten af bymiljøet, mindske biltrængslen og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter. Støttes med 5,2 mio. kr.
 • Sti 100 mellem Blokhus og Løkken, Hjørring og Jammerbugt kommuner
  Forlængelsen af Sti100 skal styrke oplevelsen af Løkken og Blokhus som en samlet destination. Stien skal inspirere gæsterne til i højere grad at bevæge sig på feriestederne til fods og på cykel og give mulighed for rekreative oplevelser undervejs.
  Støttes med 3,37 mio. kr.
 • Broer og stiforbindelser for bløde trafikanter i Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune
  Hvide Sande oplever stadig flere turister, og den stigende biltrafik omkring broerne i bymidten er både til gene for bilister og bløde trafikanter. Projektet drejer sig om at skabe nye rekreative forbindelser, der appellerer til bevægelse til fods og på cykel, ved at etablere sti- og broforbindelser på tværs af havnen.
  Støttes med 4 mio. kr.
 • Soltorvet i Vejers Strandby, Varde Kommune
  Projektet skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen i Vejers Strandby ved at etablere et ’Soltorv’, som markerer ankomsten til stranden og en bygning, som indeholder toiletfaciliteter, strand- og surfudstyr, mobil sauna, borde og bænke m.v. Samtidig iværksættes en renovering af bymidten
  Støttes med 3 mio. kr. 
 • De Maritime Huse ved Løkken Moleleje, Hjørring Kommune
  Løkken Moleleje har udviklet sig et rekreativt og blåt samlingspunkt for byen, hvor surfermiljøet og det traditionelle kystfiskermiljø mødes. Formålet med De Maritime Huse er at skabe nye og bedre faciliteter, der skal bruges af det voksende antal outdoor-turister og bidrage til at fastholde et aktivt kystfiskeri i Løkken.
  Støttes med 5,1 mio. kr.
 • Udvikling af landingspladsen i Thorupstrand, Jammerbugt Kommune
  Formålet med dette projekt er at udvikle landingspladsen, som er Thorupstrands største attraktion, så det både bliver muligt for de mange besøgende at opleve kystfiskeriet tæt på – samtidig med at de mange erhvervsfiskere uhindret kan udøve deres erhverv. I første omgang gives støtte til en viderebearbejdning og konkretisering af projektet med henblik på en efterfølgende realisering.
  Støttes med 400.000 kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events