Pandrup

Rejsegilde på Skolecenter Jetsmark

Dannebrog og kransen vajede i den høje kran med den solbeskinnede blå himmel som baggrund, og de flotte rammer passede perfekt til rejsegildet på det nye Skolecenter Jetsmark fredag 29. april.
(Se flere fotos nederst i artiklen)

En visionær beslutning
Foruden dagens folk i centrum, håndværkerne, så var der også repræsentanter fra bygherre, forvaltninger og politikere til stede, da borgmester Mogens Chr. Gade nøjagtig 7 år efter rejsegildet på det store byggeri af den nye Aabybro Skole kunne byde velkommen til de bygninger, der skal være med til at samle Moseby, Kaas og Pandrup yderligere i Jetsmark-området.
– Det er en stor dag, som vi alle har glædet os meget til, sagde Mogens Chr. Gade og tog tilhørerne med tilbage til 2015.
Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for at renovere de eksisterende skoler i Pandrup og Kaas, men også undersøge om det var bedre at bygge en ny.
– Heldigvis valgte vi i kommunalbestyrelsen at gå med den visionære og fremtidssikrede løsning, sagde borgmesteren.

For hele Jetsmark
Og Skolecenter Jetsmark er ikke alene et undervisnings- men også et kulturcenter til brug for hele lokalområdet, og hvor der vil være lys i vinduerne både om dagen og om aftenen.
– Sammen med Jetsmark Idrætscenter og en ny masterplan for hele Jetsmark sikrer den nye skole en endnu stærkere sammenhængskraft for området helt i tråd med lokalbefolkningens ønske, sagde Mogens Chr. Gade.
Skolen er en investering på 155 mio. kr. og sammen med de øvrige investeringer i området er der tale om investeringer for mere end 250 mio. kr.
– Det er til glæde og gavn for alle i Jetsmark-området. Det betyder meget, at der er de rigtige rammer og tilbud til børn og unge, og vi kan allerede nu se, at flere børnefamilier vælger at bosætte sig her, sagde Mogens Chr. Gade.

Både drømmer og er vågen
Han roste og takkede håndværkerne for deres indsats.
– I har Jeres hverdag her på byggepladsen for at virkeliggøre det, der før kun var en tegning og en vision. Det må være fantastik, at man som håndværker kan virkeliggøre drømmene, og det må være fantastisk at kunne tage sit barn eller barnebarn med hen til Skolecenter Jetsmark og sige, at det her har jeg været med til at bygge, sagde Mogens Chr. Gade.
Han sluttede med at takke alle involverede og igen fremhæve den kommende skoles funktion som også et kulturcenter.
– I dag kan man godt have det lidt lige som Jeppe i Baronens seng. Drømmer jeg, eller er jeg vågen. Vi både drømmer og er samtidig vågne. Vi er ved at realisere en drøm, og for præcis 7 år siden havde vi rejsegilde for den nye Aabybro Skole.
– Nu står vi her så igen. Der er ikke mange kommuner i det nordjyske, der har bygget to funklende nye skoler siden den seneste kommunalreform, slog han fast.

FAKTA:

  • Skolecenter Jetsmark opføres som tresporet skole fra 0-9 klasse med integreret SFO og plads til førskoleelever fra 1. april til 1. august.
  • Idræt og bevægelse foregår i det nærliggende Jetsmark Idrætscenter.
  • Der forventes maksimalt 200 børn indskrevet i SFO hvert år.
  • Skolens bruttoareal bliver ca. 8.500 kvadratmeter.
  • Byggeriet begyndte i slutningen af marts 2020.
  • Det forventes klar til skolestart i august 2023.
  • Det samlede budget er på 152 mio.kr.
  • NCC’s andel er på 117 mio. kr.

Læs om fantastiske oplevelser og events