Pandrup

Ros til unge i Jammerbugt for adfærd på nettet

I efteråret 2020 deltog 716 unge fra 7-9 klasse Jammerbugt kommune i en spørgeskemaundersøgelse, som er blevet til i samarbejde mellem SSP Jammerbugt og folkeskolerne i kommunen.
SSP arbejder med at opbygge lokale netværk, som kan opfange faresignaler og tendenser, så en tidlig forebyggende indsats mod kriminalitet og misbrug kan iværksættes.

Kan være en boomerang
Et af emnerne i undersøgelsen handler om de unges forhold til deling af nøgenbilleder på de sociale medier. I undersøgelsen svarer 76 unge ”ja” til, at de har delt et nøgenbillede af sig selv til andre.
Ifølge loven er det faktisk tilladt, hvis man altså er fyldt 15 år (under 15 er man ikke myndig til, at kunne dele et nøgenbillede af sig selv).
Selv om det er lovligt at tage billeder af sig selv uden tøj på så er det vigtigt at huske på, at man ikke bare må sende et billede af sig selv til hvem som helst. Det skal være til en kæreste, der ikke bliver krænket over at modtage billedet. Der er altså ikke ”carte blanche” til at sende såkaldte Dick-pics til hele verden.
Jesper Mørkholt fra SSP Jammerbugt giver et godt råd til de unge.
– Man skal virkelig tænke sig om, når man sender nøgenbilleder af sig selv. Hvis dine billeder ender de forkerte steder, så kan de ramme dig som en boomerang,

Umbrella-sagen
Deling af nøgenbilleder/videoer blandt unge har fyldt en hel del i medierne de sidste par år.
Et eksempel er ”Umbrella-sagen”, der handler om mere end 1000 unges delinger af et sexuelt krænkende videoklip med to 15-årige. Derfor er flere i sagen idømt strenge straffe og store bøder for at dele børneporno.
Heldigvis har de unge i Jammerbugt (lige som resten af landet)  lært af ”Umbrella-sagen” og den forebyggende undervisning.
I undersøgelsen svarer blot 15 unge ”ja” til, at de har videredelt nøgenbilleder af andre uden samtykke.
– Ud fra undersøgelsen kan vi se en kraftig nedadgående tendens, når det gælder deling af nøgenbilleder/videoer blandt de unge. Det er godt at se at kommunens tiltag virker, siger Jesper Mørkholt.
I Jammerbugt undervises eleverne på klassetrinene 2./3.-4.-6. og 8.klasser i temaet ”Dit liv på nettet”.
– Den forebyggende undervisning og samarbejdet mellem skolerne og SSP har givet gode resultater. Det betyder helt konkret, at en masse unge mennesker undgår en ulykkelig oplevelse, der kan mærke dem for livstid, siger han.

Læs om fantastiske oplevelser og events