Aabybro

Så er formands og næstformands-pladser fordelt

(Opdateret med nyt foto kl. 17.54)
Partierne bag den brede konstituering i Jammerbugt Kommune – Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF – har nu skrevet under på de politiske målsætninger for den nye valgperiode, som begynder ved årsskiftet.
Desuden er alle formand- og næstformands poster i de forskellige udvalg nu fordelt.
– Det er en meget bred konstituering med 23 ud af de 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen. Vi søgte en endnu brede konstituering, men det var desværre ikke muligt. Men det her er et meget bredt samarbejde, siger borgmester Mogens Chr. Gade.

Posterne:

 • Borgmester: Mogens Christen Gade (V)
 • 1. viceborgmester: Anne-Mette Ulstrup (DF)
 • 2. viceborgmester: Diane Aarestrup (S)
 • Formand for Social og Sundhedsudvalget: Ib Nellemann (V)
  Næstformand: Per Halsboe-Larsen (S)
 • Formand for Børne-Familieudvalget: Susanne Møller Jensen (S)
  Næstformand: Ulla Flintholm (V)
 • Formand for Beskæftigelsesudvalget Diane Aarestrup (S)
  Næstformand Mariane Andersen (V)
 • Formand for Teknik og Miljøudvalget: Michael Krogsgaard (V)
  Næstformand: Lisbet Emmery (S)
 • Formand for Kultur – Fritids og Landdistriktsudvalget: Helle Bak Andreasen (V)
  Næstformand: Kiki Bach (S)
 • Formand for økonomiudvalget: Mogens Chr. Gade (V)
  Næstformand i økonomiudvalget: Diane Aarestrup (S)

Øvrige poster:
Formand for Forsyningsselskabet besættes af Socialdemokratiet i 2022 og 2023 ved Per Halsboe-Larsen og af Venstre ved Kjeld Hedegaard Nielsen i 2024 og 2025.
Næstformandsposten for Forsyningsselskabet besættes af Venstre ved Kjeld Hedegaard Nielsen i 2022 og 2023 og af socialdemokratiet ved Per Halsboe i 2024 og 2025.
Herudover tildeles socialdemokratiet posten i skatteankenævnet og Dansk Folkeparti posten i Vurderingsankenævnet.

Aftalen om politikken:
Konstitueringsaftalen mellem Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre er et udtryk for et ønske om det fortsatte brede samarbejde i Kommunalbestyrelsen og dermed et ønske om fortsat via politisk og økonomisk stabilitet at tage ansvar for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling.
Til gavn og glæde for borgerne og de ansatte i Jammerbugt Kommune.

Borgernær velfærd
Konkret betyder denne aftale fokus på den borgernære velfærd – Jammerbugt Kommune skal skabe rammerne for det gode liv.
Der bliver i løbet af foråret en evaluering af projekt Liv i by og skole. Der sikres en fortsættelse af den nuværende Landdistriktsindsats – samtidigt er det afgørende at fastholde centerbysamarbejdet. Målet er fortsat en decentral Kommune med respekt for fagligheden.
Der skal ske en evaluering af rengøringsstandarden i løbet af år 2022.
Vi vil evaluere udbudskriterier på både drift og anlæg.
Vi vil sikre fortsat fokus på bæredygtighed, øget biodiversitet, skovrejsning, sikring af rent drikkevand og grøn omstilling i en god dialog med borgere og erhvervsliv.
Vi vil sikre at den vedtagne Klimaplan kommer i mål. I samarbejde med eksterne leverandører sikres lade-standere både i byer og sommerlandet.
Der udarbejdes en plan for vedvarende energi i løbet af første halvdel af valgperioden.

Bosætning og erhverv

Bosætning er afgørende for Jammerbugt Kommune, derfor skal vi gøre endnu mere på det område i en dialog med bl.a. ejendomsmæglerne og der, hvor der er et dokumenteret behov for byggegrunde.
Flere arbejdspladser, fastholdelse af medarbejdere og mangel på kvalificeret arbejdskraft er store udfordringer og samtidig muligheder, som vi skal lykkes med via flere målrettede indsatser i vores vækst og udviklingsstrategi og jobcenterindsats.
Erhvervsudviklingen generelt- og specifikt indenfor turisme, iværksætteri og landbrug skal målrettes yderligere.
Der skal sættes yderligere fokus på uddannelsesområdet på ungdomsuddannelserne og på de faglige uddannelser som f.eks. SOSU og erhvervsuddannelserne – så flere af dem foregår i nærområdet.
Foreningslivet og det frivillige sociale arbejde skal fortsat prioriteres.
Der skal fortsat sættes et skarpt fokus på de specialiserede områder, herunder den forebyggende indsats. 

Brovst Sygehus
Købet af Brovst Sygehus giver anledning til en politisk overvejelse om evt. yderligere tiltag på stedet.
Lægedækningen i Jammerbugt Kommune skal der arbejdes struktureret med i en god dialog med regionen.
Der skal ses på plejehjems organiseringen jvfr. det øgede pres på demens- og rehabiliteringsområdet.
Der skal primo år 2022 træffes beslutning om den Kommunale Tandlægeorganisering.
Den nuværende Kommunikationsstrategi skal revurderes.
Formænd og næstformænd i de stående udvalg og økonomiudvalget danner i højere grad formandskaber.
Skatten holdes som udgangspunkt i ro.

Læs om fantastiske oplevelser og events