Pandrup

Stor donation fra el-fonde til Jetsmark Idrætscenter

Onsdag 3. november blev det med 2. spadestik på den store renovering og udvidelse af Jetsmark Idrætscenter også markeret, at idrætscentret har modtaget en stor donation fra Pandrup Fonden og Kaas Fonden på ikke mindre end 3,2 mio. kr.
Og som symbol på donationen fik Inger Kristensen, formand for Jetsmark Idrætscenter, overrakt en messingplade af Henning Nielsen på vegne af Pandrup Fonden og Kaas Fonden.
– Tillykke med det 2. spadestik. Vi venter spændte på at se det færdige resultat, sagde han.

Fælles udbetaling
Pandrup Fonden og Kaas Fonden er begge fonde, der blev oprettet i 2002 i forbindelse med, at Pandrup Elforsyning og Kaas Elforsyning fusionerede med det daværende BOE.
Siden er fondene blevet opløst, fordi deres afkast efterhånden var blevet så små, at der ikke længere kunne foretages en årlig uddeling til almennyttige initiativer i de gamle elforsyningsområder.
Civilstyrelsen gav sommeren 2019 tilladelse til at Kaas Fonden kunne opløses, mens Pandrup Fonden fik samme tilladelse 1. juli 2020.
– Derefter havde vi fælles møder fondene imellem, og da vore vedtægter er meget ens, fandt bestyrelserne hurtigt ud af, at lave en fælles udbetaling af pengene, sagde Henning Nielsen.
– De gamle elforsyningsområder ligger tæt op ad hinanden, og mange af de ting, vi kunne og ville støtte, går jo på tværs områderne. Da der er også tale om relativt store pengebeløb, ville vi jo også gerne at så mange som muligt ville få glæde af disse, sagde han.

Bred kreds til gode
Fondenes vedtægter sagde, at bestyrelserne ved uddeling navnlig skal lægge vægt på, at støtten kommer så bred en kreds som muligt til gode, og den kan medvirke til at fastholde, forny eller udbygge initiativer og aktiviteter til gavn for lokalsamfundet.
– Vi har siden tilladelserne til opløsning blev givet doneret ca. 1,3 mio. kr. til ca. 25 projekter i området.
– Og vi står nu ved 2. spadestik til den nye del af Jetsmark Idrætscenter, ligesom vi kan se, at der pågår en væsentlig renovering og ombygning af det eksisterende Idrætscenter. Der er et topmoderne idrætscenter i vente, og det får samtidig en ny nabo, et helt nyt skolecenter. Vi får et kæmpe aktiv her lige midt i vore fælles gamle forsyningsområde, sagde Henning Nielsen og pegede på, at idrætscentret netop har en bred kreds af brugere.
Det er primært Skolecenter Jetsmark, Jetsmark IF, Jammerbugt FC, Jetsmark HK, Svømmeklubben JET, Pandrup Firma og Familieidræt, Jetsmark Badmintonklub, PGU Pandrup – gymnastik & Fitness, Pandrup Skytteforening, Jetsmark Tennisklub, Moseby boldklub og Hune boldklub.
– Det er en bred vifte af almennyttige foreninger. Det er derfor oplagt at fondene skal støtte dette projekt, idet vi rammer helt i plet i forhold til vore vedtægter. De to fonde har derfor besluttet at donere 3,2 mio. kr. til projektet, og håber at vi med denne donation kan være med til at få dette projekt sendt godt af sted. Tillykke, sagde Henning Nielsen.

Læs om fantastiske oplevelser og events