Aabybro

Styregruppe i arbejde for nyt klubhus til AaIF

Gennem flere år har Aabybro IF arbejdet på at få et nyt klubhus som afløser for det eksisterende nedslidte og for lille klubhus fra 1974.
I de seneste år har en gruppe under Aabybro IF arbejdet for at få et foreningshus med plads til ikke alene Aabybro IF, men til i alt 10 foreninger og sammenslutninger.
Skitseprojektet er et anlæg til 18 mio. kr. med et nyt klubhus på 1261 kvadratmeter, en koldhal, et trailcenter samt terrænaktiviteter omkring fodboldanlægget.

Et skridt videre

Arbejdsgruppen præsenterede på et temamøde i september sine planer og skitser for kommunalbestyrelsen, og nu har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttet, at der nedsættes en styregruppe for projektet.
– Vi skal videre med projektet med, at Aabybro IF skal have et nyt klubhus. Derfor nedsætter vi en styregruppe, og det er vigtigt, at Aabybro IF er repræsenteret i den, fortæller Helle Bak Andreasen, formand for udvalget.

Styregruppen:

  • Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen
  • Næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Winnie Aakjær
  • Den nuværende arbejdsgruppe for Aabybro Foreningshus
  • Repræsentanter fra bestyrelsen i Aabybro IF.

Finansiering
Skitseprojektet løber op i 18 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen har afsat 4 mio. kr. til projektet fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.
Aabybro IF har et ønske om en yderligere kommunal medfinansiering på 4 mio. kr.
Desuden forventer Aabybro IF at kunne indsamle 8 mio. kr. i fondsmidler, og foreningen kan selv bidrage med de resterende 2 mio. kr.
– Vi er alle er åbne for, at det kan komme til at koste lidt mere, men hvor meget ekstra kommunen vil give, det skal vi nu i dialog om, siger Helle Bak Andreasen.

Du kan læse mere om Aabybro IFs projekt her:

www.voresjammerbugt.dk/se-plan-nyt-anlaeg-og-hus-til-10-foreninger/

Læs om fantastiske oplevelser og events