Blokhus

Udspil koster arbejdspladser i turisme-erhvervet

Mens Erhvervsministeren rækker en hjælpende hånd ud til turistarbejdspladserne, kapper Erhvervsstyrelsen den fremstrakte hånd af.
Ikke mindre end 7,8 mia. kr. i omsætning og 9300 fuldtidsstillinger risikerer nemlig at blive berørt af utidigt udspil.

Håndsrækning og forståelse
Sådan så det først ud, da Corona rullede ind over landet og lukkede hele og store vandkantsområder med sårbare turismearbejdspladser.
Tidligt i Corona-forløbet blev der udvist forståelse for de mange arbejdspladser, turisterhvervet udgør langs den danske vestkyst. Og da grænserne til Tyskland igen blev åbnet, kunne området demonstrere sit værd.
Men i Erhvervsstyrelsen har man endnu ikke opdaget sammenhængen mellem sommerhusudlejning og arbejdspladser. Her vil man uden forklaring regulere muligheden for, at danskerne kan udleje deres sommerhuse, hvilket vil koste arbejdspladser væk fra de større byer.

Liv i yderområderne
– Vi har jo netop arbejdet målrettet og strategisk for at sikre liv og beskæftigelse i yderområderne hele året. Hvis man nu fjerner muligheden for dele af udlejningen af sommerhuse, så slår man nogle af de her områder ihjel. Det giver ingen mening, siger bestyrelsesformand for Destination Nordvestkysten og borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby.
Erhvervsstyrelsen har præsenteret et udspil til en ny regulering af sommerhusloven. Reguleringen vil blandt andet betyde færre ugers udlejning, og det vil berøre arbejdspladser i sårbare områder.

Afsmittende effekt
– Netop sommerhusudlejningen betyder arbejdspladser for håndværkere, restauranter, butikker, administration, arrangører af udflugter, forklarer Direktør for Destination Nordvestkysten, Peter Krusborg.
– Sammen med Feriehusudlejernes Brancheforening og resten af kyst- og natur Danmark håber vi at kunne mane til besindighed, når der på fredag skal tages stilling til om man skal gå videre med Erhvervsstyrelsens vejledning.

Læs om fantastiske oplevelser og events