Brovst

Udsteder forbud mod besøg på botilbud

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Jammerbugt Kommune, og flere øvrige nordjyske kommuner, et midlertidigt besøgsforbud på alle kommunale og private botilbud.

Højt smittetal
På grund af det høje smittetal i kommunen er Jammerbugt Kommune i lighed med en række andre nordjyske kommuner blevet påbudt at udstede et besøgsforbud til botilbud beliggende i kommunen. Det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af Covid-19.
Derfor er det ikke længere muligt at besøge beboerne på de private og kommunale botilbud.
Påbuddet gælder både inden- og udendørs arealer.
– Det er en svær tid for mange, men desværre er beslutningen om et besøgsforbud på botilbuddene nødvendig, så vi kan passe på vores ældre og udsatte borgere i kommunen. Hvis pårørende har spørgsmål i forhold til forbuddet, så opfordrer jeg til, at de kontakter det enkelte botilbud, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Få undtagelser
Nærmeste pårørende kan besøge en beboer på et botilbud, det er fx besøg fra ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
Besøg kan også finde sted i en særlig kritisk situation.
Påbuddet er gældende indtil Social- og Indenrigsministeriet ophæver det, de vurderer løbende påbuddet om besøgsforbud.

Læs om fantastiske oplevelser og events