Blokhus

1 mio. kr. til uddeling

Bestyrelsen har valgt 2 temaer for donationsuddeling i 2023
Fondspenge PRIMÆR

Sparekassen Danmark Fonden – Hvetbo har igen afsat 1 mio. kr. i det seneste regnskab til uddeling – primært i den gamle Pandrup Kommune.
Bestyrelsen har valgt to temaer for donationsuddeling i 2023 – nemlig byforskønnelse/byudvikling og fremme af fællesskaber for børn og unge.

hvetbofonden
hvetbofonden

Formanden for Fonden, Christian Hem, der i efteråret overtog formandsposten efter Mogens Fransen, udtaler til Blokhus Avis: – Bestyrelsen er enige om, at vi fortsat ønsker at bakke op om initiativer, der fremmer fællesskaber for lokalområdets børn og unge. Herudover ønsker vi at bidrage til og bakke op om initiativer, der understøtter forskønnelse og udvikling af områdets byer. Der kan være tale om hel eller delvis finansiering af initiativer, tilføjer han.

Sådan søger du

Foreninger og organisationer, der påtænker at iværksætte initiativer, der dækkes af de nævnte temaer kan søge Fonden i perioden 1. maj til 30. september. Ansøgningsskema, der skal anvendes, kan findes på www.spard.dk – fonde – Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo.
-Bestyrelsen har allerede modtaget en del ansøgninger. Disse vil indgå i bestyrelsens vurdering, afslutter Christian Hem.

Læs om fantastiske oplevelser og events