Aabybro

11 nye erhvervsgrunde i Aabybro

– Der er efterspørgsel efter erhvervsgrunde i Aabybro, og derfor gøres der nu klar til at udstykke og byggemodne 11 nye erhvervsgrunde på et 5,7 hektar stort areal ved Ny Aabyvej og Høgårdsvej umiddelbart syd for fjernvarmeværket.
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at man i juni skal begynde at gøre nye grunde klar, så de kan overtages i 1. kvartal 2021.

Fremrykket projekt
– Der er generelt stor efterspørgsel efter erhvervsgrunde i Aabybro, så der er god grund til at sørge for, at der er flere grunde til markedet. Derfor har vi fremrykket dette projekt i forbindelse med, at vi fremrykker flere investeringer for at støtte vores lokale erhverv i denne krise, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).
I efteråret 2019 blev den sidste kommunale erhvervsgrund ved Ny Aabyvej nemlig solgt.

Facade mod hovedvejen
Fem af de kommende 11 grunde vender ud mod Aalborgvej, og størrelserne bliver mellem 3.150 og 4.750 kvadratmeter, de fleste omkring 4.000 kvadratmeter. Vejadgangen bliver etableret via Ny Aabyvej.
Jammerbugt Kommune har tidligere sikret sig muligheden for at kunne udvide erhvervsområdet ved i august 2016 at købe landejendommen Aalborgvej 119.  
Den ligger i direkte tilknytning til det eksisterende erhvervsområde på Høgårdsvej / Ny Aabyvej mod vest og Aabybro Fjernvarme mod nord.

Udgifterne
Byggemodningsomkostningerne af det nye område er beregnet til at koste godt 8 mio. kr.
Heraf udgør 3 mio. kr. tilslutning til kloakforsyning, mens en kommende køber selv skal sørge for tilslutning til el, vand og fjernvarme.
Priserne er endnu ikke fastsat

Læs om fantastiske oplevelser og events