Nyheder
imported

3 mio kr. til Blokhus Bæk

Realdania fonden har valgt at støtte Jammerbugt Kommunes projekt med at fritlægge og renovere Blokhus Bæk

 Realdania fonden har valgt at støtte Jammerbugt Kommunes projekt med at fritlægge og renovere Blokhus Bæk.

 

Projektets vision er at genskabe den fysiske struktur i Blokhus og motivere til øget kvalitet – både ved at satse på fysiske ændringer, men også ved at styrke den kulturelle infrastruktur på stedet.

– I krisetider som nu kan man ikke forvente at ændre billedet af en turistdestination som Blokhus med ét slag, men hvert enkelt projekt tæller. Med bevillingen fra Realdania til genetableringen af Blokhus Bæk, er det muligt at tage et stort skridt i den rigtige retning. Et skridt, hvor Blokhus sammen med andre vigtige projekter er godt på vej til at få styrket sin position som en badeby med fokus på kvalitet og oplevelser. I bykernen får vi nu flere hyggelige lommer, hvor borgere og besøgende kan nyde den charmerende by og de skønne omgivelser, siger Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade.

Området omkring fiskernes hus som det ser ud i dag. Foto: Lars Bisgaard – Blokhus Avis / blokhus.dk

Konkret skal Blokhus Bæk fritlægges, og det fysiske miljø langs bækken skal styrkes gennem rydning, stier, ny beplantning og belægning samt etablering af mindre træbroer, der skaber forbindelser over bækken. Målet er at genskabe og styrke nogle af byens og landskabets oprindelige og særlige kvaliteter gennem en fysisk og visuel tilgængelighed til bækken og en formidling af dens forløb, der kan forbinde byens kulturhistoriske bygninger til glæde for beboere og besøgende. Og samtidig løses påtrængende regnvandsafledningsproblemer i byen.

Flere steder trænger bækken til et gevaldigt løft. Foto: Lars Bisgaard – Blokhus Avis / blokhus.dk

Oprindelige kvaliteter skal genskabes

Projektet er valgt til realisering i Realdania´s "Stedet Tæller" kampagne, hvor man har afsat 34,8 mio. kr. til at støtte mere end 11 projekter fordelt over hele landet. Motivationen for at støtte Blokhus projektet er at det øger kvaliteten i en historisk, men nedslidt badeby ved at genskabe og nyfortolke stedets oprindelige kvaliteter.

Åbning af bækken bidrager til byrumsoplevelsen samtidig med, at det løser aktuelle udfordringer omkring nedbør og oversvømmelser. Og ikke mindst kan projektet i den nordjyske badeby vise en udvikling fra fokus på kvantitet og masseturisme til højere kvalitet i turismetilbuddene.

Også Løkken og Gammel Skagen har modtaget midler fra fonden.

Du kan læse mere om "Stedet Tæller" på dette link: TRYK HER

 

Læs om fantastiske oplevelser og events