Aabybro

Aabybro by vokser mod øst

Aabybro by vokser mod øst.
På sigt skal byskiltet nemlig flyttes ud på den anden side af den nye rundkørsel ved Kattedamsvej, Ø. Hovensvej og Knøsgaardvej.
Det oplyser Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.

Nyt boligområde
Kommunen er i færd med at udarbejde et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde både syd og nord for Kattedamsvej. Det er på strækningen fra rundkørslen og mod vest ind mod den nuværende bydel.
– På den nordlige side er der i dag en majsmark, hvor kommunen ejer jorden, og på den sydlige side er der en vold og jord, som er ejet af grundejerforeninger. Vi kan lige så godt udnytte disse arealer til boligområder og udvide byzonen, siger Jens Chr. Golding med baggrund i den store efterspørgsel efter byggegrunde i Aabybro.
Så snart Horsbækken etape 3 er solgt, er der igen ikke flere kommune byggrunde i Aabybro.

Trafiksikring
Det betyder selvfølgelig, at hastigheden på strækningen på Kattedamsvej sættes ned til 50 km/t, ligesom der skal anlægges fortov og gadelys på strækningen.
– Vi skal have en dialog med grundejerforeningerne, ligesom der skal trafiksikres og være flere muligheder for at krydse vejen, også så man kan komme over til den bynære skov, siger Jens Chr. Golding.
Der arbejdes videre med lokalplanen i 2021.

Læs om fantastiske oplevelser og events