Aabybro

Ældre får klippekort til ekstra hjælp

25 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen

– I budgettet for 2020 har Jammerbugt Kommune valgt at prioritere klippekortsordningen til de ældre borgere.

Siden 2017 har Jammerbugt Kommune haft en klippekortsordning, der giver de ældre borgere i kommunen mulighed for at få ekstra tid til hjemmehjælp hver uge. Borgerne visiteres til klippekortet via kommunens myndighedsafdeling, og hvis de er berettiget til hjælpen, kan de frit vælge, hvad den ekstra tid skal gå til.

Det kan være til en grundig rengøring, en indkøbstur, gåtur i skoven eller en snak med kommunens social- og sundhedsmedarbejdere.

Tidligere betalte regeringen
Tidligere var klippekortsordningen finansieret fra en pulje fra regeringen. Fra 2019 overgik ordningen til det kommunale bloktilskud. Derfor må midlerne til ordningen med klippekortet kan benyttes til andre formål.

Det har betydet, at flere kommuner har valgt at afskaffe klippekortsordningen og prioritere ressourcerne til andre dele af velfærdsområderne.

25 minutters ekstra hjælp om ugen
I budget 2020 har Jammerbugt Kommune valgt fortsat at prioritere klippekortsordningen, og det betyder 25 minutters ekstra hjælp om ugen til de ældre. Det gælder for ældre borgere i eget hjem og borgere på plejecentrene. Man bestemmer selv, om de vil bruge de 25 minutter hver uge, eller spare dem op, så de f.eks. bruger 50 minutter hver anden uge.

Læs om fantastiske oplevelser og events