Nyheder
imported

Afbrændingsforbud: Hvad må man?

ekstraordinær tørke giver udfordringer.

Fra fredag d. 4. juli, blev det forbudt at bruge kulgrill, ukrudtsbrænder med mere over alt i Nordjylland. Forbuddet kommer efter en lang periode med en helt ekstraordinær tørke. I de seneste to måneder har Nordjyllands Beredskab været kaldt ud til mere end 80 naturbrande.  Forbuddet gælder enhver brug af eller afbrænding af: Ukrudtsbrænder, bål, brug af kulgrill, herunder engangsgrill, åben ild på offentlige naturområder med vegetation, halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, haveaffald og affald fra skovbrug.

Læs om fantastiske oplevelser og events