Pandrup

Alle konfirmationer udskudt til efter pinse

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse.
Det oplyser landets biskopper via Københavns Stift.
Nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt.
Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte, oplyser biskopperne.
Beslutningen berører samtlige konfirmationer i Jammerbugt Kommune.
Pinsedag er 31. maj.

Læs mere her:

https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/opdateret-vejledning-fra-biskopperne

Eller læs kirkeministerens udtalelser her:

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 har regeringen indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Forbuddet gælder også alle aktiviteter og religiøse handlinger i trossamfund, med undtagelse af begravelser og bisættelser.

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkeminister Joy Mogensen siger om de nye tiltag:

– Det er ekstraordinære tiltag i en ekstraordinær tid. Jeg beder om forståelse og opbakning fra folkekirken og alle andre trossamfund i Danmark og om, at retningslinjerne og ånden i regeringens forholdsregler efterleves. Jeg ved, at det gør ondt på mange, at troens huse må holde lukket for en tid. Men det er sådan vi passer på hinanden nu. Folkekirken holder helt lukket, og jeg opfordrer alle andre trossamfund til at følge folkekirkens eksempel. Hvis man står i et tvivlstilfælde, så opfordrer jeg til, at man husker statsministerens ord: Hvis du er i tvivl, så lad være.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket også er Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Tiltagene håndhæves af politiet og gælder foreløbigt frem til den 30. marts 2020.

Læs om fantastiske oplevelser og events