Aabybro

Alt stiger – men uændrede grundpriser i Jammerbugt

Priserne for boligparceller og erhvervsarealer i Jammerbugt Kommune fortsætter uændret i 2022.

Årlig fastsættelse
I vejledning om offentligt udbud ved salg boligparceller og erhvervsarealer skal kommunen som udgangspunkt sælge til højst mulige pris og som minimum til markedsprisen.
Det betyder, at kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune én gang årligt tager stilling til minimumspriser på salg af kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål, og denne praksis fortsætter i 2022.

Mange byggegrunde
I alt er der pt. 108 boligparceller til salg i kommune, hvoraf flere er reserveret. Priserne varierer afhængig af placering og i forhold til, om de er inklusive tilslutning eller ej.
Oveni kommer 24 grunde, som kommunen sælger direkte afledt af kondemneringsprojekt.
Desuden er der en ny udstykning på vej i Ingstrup.

På kommunens hjemmeside kan man se alle grunde, der er til salg:
https://www.jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/borger/bolig-og-byggeri/grunde-til-salg/.

Erhvervsgrunde
Jammerbugt Kommune har flere erhvervsgrunde til salg, og de ligger i de fire hovedbyer – Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro.
I 2007 besluttede kommunalbestyrelsen en harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr. per kvadratmeter ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Prisen har været uændret gennem alle årene.
Dog er arealer i Teknologiparken i Aabybro blevet udbudt til 200 kr. og 250 per kvadratmeter oms og tilslutningsbidrag.
Arealerne på Høgårdsvej i Aabrybro er udbudt til 320 kr. per kvadratmeter ekskl. moms for grundene mod Aalborgvej, og 220 kr. per kvadratmeter ekskl. moms for de øvrige grunde i udstykningen. Priserne er inkl. kloaktilslutningsbidrag.

Læs om fantastiske oplevelser og events