Blokhus

Besøgende forbydes adgang til plejecentre

Forbuddet gælder også bosteder

– Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt landets kommuner om at forbyde besøgende adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder.
Forbuddet træder i kraft i Jammerbugt Kommune fra onsdag 18. marts.
Beslutningen er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Følgende steder er omfattet af forbuddet:

  • Kommunale og private plejehjem
  • Kommunale og private aflastningspladser
  • Kommunale og private plejeboliger
  • Kommunale og private bosteder
  • Andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Undtagelser til forbuddet er:
Besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Det er f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende.

Alle plejehjem i Jammerbugt Kommune og beboerne har fået besked om den nye situation, ligesom beboernes pårørende har fået besked om de indskærpede regler og undtagelser.
Forbuddet gælder indtil anden beslutning træffes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Information samlet ét sted
Jammerbugt Kommune har samlet generelle informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften af de områder, som vi må og skal opretholde.
Se den her:

https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/.

Siden opdateres løbende.

Læs om fantastiske oplevelser og events