Aabybro

Biersted IF vinder pris og penge til sansemotorisk hal

Til gavn for ASF-elever, byen og idrætsforeningen

– Biersted IF er en af de tre nordjyske foreninger, der har vundet Nordjyske Banks foreningspris 2020, og er derfor blevet begavet med 33.333 kroner.
Pengene tilfalder arbejdet med at opføre en ny sansemotorisk hal i tilknytning til Biersted Hallen til gavn for ASF-afdelingen på Biersted Skole samt byens borgere og Biersted IF.
(På billedet ses fra venstre: områdedirektør Jacob Jensen, Nordjyske Bank. Flemming Thaggaard, bankdirektør Carl Pedersen og Henrik Skøtt i de nyrenoverede gange i Biersted IFs klubhus. Foto: Vores Jammerbugt)

Ihærdig indsats
Det var Flemming Thagaard, medlem af Biersted Landsbyråd, der som almindelig bruger af Biersted IF indstillede foreningen til kampen om at vinde prisen.
Derfor var han også ihærdig med at få byens borgere til hver dag at stemme på, at Biersted IF skulle vinde prisen.
– Vi er utrolig stolte af prisen. Rigtig mange lokale støtter op om vores idrætsforening, og det har været en holdindsats fra hele byen at udbrede kendskabet til konkurrencen og sikre os stemmer. Jeg er glad for, at vi nu kan give noget tilbage til byen, siger Flemming Thagaard.

Projekt imponerede
Selv om det kun blev til en plads som nummer to i afstemningen i Nordjyske Banks region Aalborg, så fik dommerne hos Nordjyske Bank den afgørende indflydelse og belønnede Biersted IFs projekt ved at udnævne foreningen som vinder i regionen.
– Biersted IF har imponeret dommerkomitéen med deres åbenlyse omsorg for alle i hele lokalområdet. Foreningen yder en stor indsats for at aktivere både raske og udfordrede borgere, som er til stor gavn for hele lokalsamfundet, fortæller Nordjyske Banks direktør, Claus Andersen.

For elever og hele byen
Projektet udspringer af Biersted IFs ønske om at gøre noget for hele byen, herunder også Biersted Skoles ASF-afdeling, der modtager elever med autisme-spektrum-forstyrrelse fra hele kommunen.
– ASF-afdelingen har nu flere end 50 elever, og de mangler plads. Derfor tager projektet udgangspunkt i dem og deres behov, men også i, hvad hele byen kan bruge, fortæller Henrik Skøtt, formand for Biersted IF.
Der har også netop været en undersøgelse i byen, hvor potentielle brugere er blevet spurgt om deres ønsker til indhold.

Sådan ser grundtegningen over tilbygningen ud på nuværende tidspunkt i projektet. Illustration: HP Byg

Budget på syv millioner
Der er tale om et projekt til syv millioner kroner, og Biersted IF skal komme med en del af beløbet, ligesom der skal søges om hjælp fra fonde.
Håbet er, at Jammerbugt Kommune vil bakke op om ideen og sikre omkring halvdelen af økonomien. Det vil bringe projektet rigtig langt og styrke muligheden for at få en håndsrækning fra fonde yderligere.

Tilbygningen bliver en firkantet kasse, da det giver de bedste muligheder for udnyttelse. Illustration: HP Byg

Multisal og klatrevæg
Planen er bygge til Biersted Hallen mod øst med en kasseformet bygning, hvor der overalt er højt til loftet og ikke et begrænsende loft til kip.
Der skal være en multisal på 315 kvadratmeter med klatrevæg, scene og springgrav.
Desuden skal være et aktivitetslokale på 114 kvadratmeter, der kan deles op i mindre rum og bruges til yoga og pilates eller til fysioterapi og massage for ASF-eleverne.
Endelig skal der også være to depotrum, ligesom tilbygningen af hensyn til ASF-eleverne får sit eget indgangsparti.
Oven på indgangspartiet kommer en udendørs terrasse, som kan bruges i forbindelse med festlokalerne i hallen – eller som tribune under fodboldkampe.
De øvrige vindere er Ungdomsklubben Nemizis Network i Hjørring og Østkystens Guld i Frederikshavn.

Læs om fantastiske oplevelser og events