Nyheder
imported

Birgit Elgaard i Bag Klitten

Siden 2014 har Birgit Elgaard, bosiddende i Hune, været Landsformand for "Bedre Psykiatri", hvor hun arbejder for at forbedre vilkårene for pårørende til personer med psykiske lidelser.

Blokhus avis – hele Jammerbugtens avis

Birgit Elgaard, Hune

Psykiske lidelser rammer bredt og man skønner, at over en halv million danskere i dag er berørt af psykisk sygdom, mens hver 3. dansker er pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. For Birgit Elgaard, der siden 2017 har været Landsformand for ”Bedre Psykiatri”, er det vigtigt at bryde tabuet omkring psykiske lidelser og bekæmpe den uvidenhed, der er om sygdommen.

Tekst: Trine Bjerg

Forebyggelse

Tidlig indsats og forebyggelse er et af nøgleordene i Bedre Psykiatris arbejde og Birgit Elgaard pointerer at det er uhyre vigtigt, at man ligestiller psykiske lidelser med fysiske lidelser. Der er sket fremskridt på området, men der er stadig flere politiske stemmer i kræft og hjertelidelser end i psykiske sygdom. – Jeg kunne godt ønske mig, at man politisk besluttede sig for at tilgodese psykiatrien med samme fremgangsmåde, som man igennem mange år har anvendt på Kræftområdet. Her er der systematisk tildelt midler via ”kræftpakker”. Metoden har givet gode resultater, feks. lavere dødelighed og højere helbredelses procent. Samme prioritering ville give god mening på det psykiatriske område, udtaler Birgit Elgaard.

Tiden i BUPL

Bedre Psykiatri, med Birgit Elgaard, har en faglig stærk, solid og yderst erfaren kvinde i formandstolen. Hun var blandt andet i perioden 2003-2006 formand for Danmarks næststørste fagforbund BUPL, børne-og ungdomspædagogernes landsforbund. Årene som landsformand for BUPL krævede mod og mandshjerte, for Birgit Elgaard blev valgt til posten midt i en turbulent tid omkring "gyldne håndtryk" og lukrative fratrædelsesgodtgørelser. Men med sit skarpe blik for retfærdighed fik Birgit Elgaard gennemført en lang række af ændringer på området. 

Efter tiden i BUPL var Birgit Elgaard ansat i Frederikshavn Kommune som Afdelingsleder for Hjælpemiddelområdet, Handicap/ Psykiatri og sidst Afdelingsleder for PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning.

Birgit Elgaards solide politiske erfaring tæller endvidere et folketingskandidatur for socialdemokraterne i Nordjylland, et kandidatur hun dog har valgt at nedlægge til fordel for arbejdet som formand for Bedre Psykiatri.

– Politik er fyldt med kompromisser og jeg kan simpelthen ikke gå på kompromis, når det handler om en hjertesag, så går jeg all-in og derfor er det job, jeg har nu helt perfekt, siger Birgit Elgaard. 

Opvæksten

59 årige Birgit Elgaard er født og opvokset i Aalborg – i en arbejderfamilie, som den yngste i en søskendeflok på 3. Faren arbejdede de sidste af sine arbejdsår på "Eternitten" og moren var hjemmegående i mange år, men blev hjemmehjælper, da Birgit var teenager. Opvæksten og familiens vilkår, var helt almindelig for datiden.  Når der var lønningsdag på "Eternitten" og faren fik sin lønningspose, var det aldrig forud til at vide om stemningen ville blive god eller dårlig, for arbejderne på "Eternitten" benyttede oftest lønningsdagen til "at drikke støvet væk" og Birgit kan med et tilbageblik se, at faderens alkoholproblem på sin egen "larmende måde" overdøvede det faktum, at ved siden af var der et mere "stille og usynligt" problem, nemlig moderens psykiske tilstand. Som 5- 6 årig fulgte Birgit Elgaard med sin mor til lægen og lyttede til, hvordan moren fortalte om sin angst for knive og sakse og frygten for at komme til at gøre sig selv eller andre skade: – Et barn kan slet ikke overskue konsekvensen af den slags, men ikke desto mindre har det jo gjort et dybt indtryk på mig, når jeg som voksen stadig husker ordene og besøgende ved lægen, som altid endte med, at min mor fik en recept på Stesolid med hjem og besked på at "tage den med ro".  Morens skrøbelige sindstilstand stod i skarp kontrast til at hun var hjørnestenen i familien, den der holdt sammen på det hele. Dengang blev der ikke grebet ind overfor morens psykiske problemer og heller ingen interesserede sig for faderens alkoholmisbrug eller børnenes ve og vel.

Eternitten

Med farens arbejde på "Eternitten" udviklede han med tiden asbestose, en lungesygdom der skyldes indåndingen af asbeststøv. Farens sygdom var invaliderende for hele familien og de ramte arbejdere blev hensat i en ikke værdig hjælpeløshed, fordi de var oppe imod et system, der ikke fremmede de syges sag. Bevisbyrden pålagde man arbejderne. Først efter adskillige år blev det anerkendt, at asbest var skyld i lungehindekræft.

Museum on location.

I årene efter farens død kunne Birgit Elgaard ikke lide at komme på eternitgrunden, fordi denne miljøkatastrofe havde trukket dybe spor ind i hendes egen opvækst, men samtidig syntes hun, at de mange berørte arbejdere og deres familier havde krav den på anerkendelse og respekt, som de ikke havde mødt, da de stadig var i live.

 – Aalborg er i dag en vidensby, men oprindeligt var den industribyen med de rygende skorstene og det er på baggrund af arbejdernes indsats og liv, at Aalborg har udviklet sig til at være det, den er i dag, pointerer Birgit Elgaard.  Sammen med Arne Schade, tidligere medlem af Aalborg kommunes byråd tog hun fat på at føre ideen ud i livet. – Vi fik ikke alene samlet penge ind til en mindeplade for asbestose ramte arbejdere men også til at etablerer et Arbejdermuseum for Eternitten, fortæller Birgit Elgaard. Arne Schade og Birgit Elgaard fortsætter ufortrødent deres ulønnede arbejde, denne gang er deres fokus på Portnerhuset, som er en af de fredede bygninger på den tidligere Eternitgrund. I samarbejde med Tech College sætter de fokus på håndværkerfagene og bygningen bliver restaureret så den bevares for eftertiden.

Hverdagen 

Birgit Elgaard er bosat i Hune og pendler flittigt mellem Hune og København, hvor "Bedre Psykiatri" har sit hovekontor.  I boligen i Hune placeret midt i naturen oplever Birgit Elgaard en ro, hvor der er god tid til at reflektere over tingene, de største beslutninger i hendes liv, er bearbejdet i Kirken og ved lange gåture ved Vesterhavet, hvor himlen til tider føles tættere på jorden, som hun udtrykker det. Det er her hun kobler fra, maler og tegner og henter nye kræfter til en hektisk hverdag.  – Jeg synes, jeg er superheldig med det arbejdsliv og de poster jeg har – og har haft. Jeg har gjort mig mange erfaringer og fået opbygget et stort netværk, der også er med til at åbne mange nye døre.  Hovedsædet for "Bedre Psykiatri" ligger i København og organisationen har lokalafdelinger over hele landet, og en af de nyeste er Bedre Psykiatri i Jammerbugt, der kom til i 2015.  Her kan man til enhver tid få hjælp til f.eks at oprette pårørende grupper eller skabe dialog til politikere og fagfolk eller slet og ret oplysning om emnet. – Lokalafdelingerne og de frivilliges indsats er grundstenene i vores arbejde for at forbedre pårørendes vilkår og skabe en psykiatri, som Danmark kan være bekendt. De lokale afdelinger har viden om og mulighed for at tilpasse sig de lokale behov, forklarer Birgit Elgaard og netop det at være tættere på de pårørende i deres nærmiljø er en af kongstankerne i foreningen generelt. På spørgsmålet om, hvad der giver hende energien til fortsat at kæmpe en kamp for Psykiatrien som på alle måder har været udsultet og overset igennem mange år, tøver hun end ikke et split sekund da hun svarer:

– Drivkraften i mit liv har og vil altid være at forbedre livsvilkårene til gavn for de svageste i samfundet, og jeg kan anbefale at deltage i frivilligt arbejde. Alt det du giver ud, får du tifold tilbage, afslutter Birgit i Bag Klitten.

 

Læs om fantastiske oplevelser og events