Nyheder
imported

Blokhus kanonen byder Nytåret velkommen

Historiske Glimt: Lauget skyder nytåret ind og giver champagne på torvet den 1. januar 2017 kl. 13.

 ”Alle 36 kanoner blev affyret på samme tid med håbet om, at rekyler fra kanonerne kunne trække skibet fri af grundstødningen. Da det ikke lykkedes, beordrede kaptajnen alt løsøre om bord kastet i havet inkl. de 36 tunge kanoner. Intet hjalp, og skibet totalforliste”

Blokhus kanonen byder Nytåret velkommen

Blokhus har i over 200 år haft sin egen kanon. En fisker fandt den og flere andre i havet nord for Blokhus. Kanonerne stammede fra den engelske fregat ” The Crescent”, som med sine 36 skibskanoner grundstødte i 1808 under Englandskrigen i en orkanagtig storm et stykke nord for Blokhus ud for Mårup Kirke.

Alt blev gjort for at komme fri af grunden, men da ankertovet sprang i den voldsomme storm, beordrede kaptajnen alle skibets kanoner gjort klar og vendt mod stranden. Alle 36 kanoner blev affyret på samme tid med håbet om, at rekyler fra kanonerne kunne trække skibet fri af grundstødningen. Da det ikke lykkedes, beordrede kaptajnen alt løsøre om bord kastet i havet inkl. de 36 tunge kanoner. Intet hjalp, og skibet totalforliste. Besætningen var på 300 personer inkl. kvinder og børn, som det var skikken på den tid, hvoraf de 226 druknede.

Vragfiskeren solgte 3 kanoner til skudehandleren i Blokhus – to blev senere solgt som gammelt jern, og den tredje blev brugt til at salutere på stranden, når skuderne fuldt lastet forlod Blokhus, og når de kom tilbage.

En anden tradition var at fyre en salut ved særlig begivenheder i byen, og da Blokhus blev en badeby efter år 1900, blev det en tradition at skyde nytåret ind. Herefter blev traditionen afbrudt, da kanonen pludselig ”forsvandt” i en arvesag. Efter 2 års eftersøgning fandt, undertegnede den i Klitmøller.

Blokhuskanonen overdrages til Kanonlauget.

For at markere Blokhus flere hundrede års gamle historie med skudehandel og ladeplads på stranden overfor de mange gæster, der kommer til Blokhus på ferie om sommeren, foretager Kanonlauget en affyring af den gamle Blokhuskanon ved solnedgang på stranden hver aften kl. 21. 00. Det er blevet en enorm succes, og denne specielle begivenhed tiltrækker tusindvis af tilskuere, når en patrulje af uniformerede kanonerer marcherer med laugsfanen ned på stranden og de meget professionelt gør kanonen klar til  affyring.

Kanonerene gennemgår et kursus i kanonaffyring og kanonlaugt optager ifølge laugsrullen kun ”hæderlige og velagtede borgere”, mandlige såvel som kvindelige, som alle benævnes som brødre og skal være fyldt 35 år. To brødre kan indstille en ny kanoner til optagelse i lauget, som skal konfirmere, besegle og ratificere kandidatens optagelse.

Kanonlauget yder en beundringsværdig indsats for turistlivet i Blokhus.

Lauget skyder nytåret ind og giver champagne på torvet den 1. januar 2017 kl. 13.

På gensyn

Harald Klitgaard

Læs om fantastiske oplevelser og events