Pandrup

Blokhusvejens Børnehave gør status i en Corona-tid

– Selv om Corona lægger sine restriktioner ud over hverdagen, så kan man stadig foretage et godt pædagogisk arbejde i børnehaverne.
Det fortæller Anna Kjær Larsen fra Blokhusvejens Børnehave i Pandrup.
– Vi er opdelt i små faste grupper både inde og ude. Vi har zoneopdelt legepladsen og har heldigvis en fantastisk og stor legeplads, som betyder, at der er mange kroge og flere læringsrum. Derfor er der altid er mulighed for en god leg og aktiviteter, oplyser Anna Kjær Larsen.

Børn forberedt hjemmefra
I børnehaven er der også kommet ekstra hjælp, og det gør det mere muligt med fordybelse.
– Vi vasker hænder og legetøj, holder afstand og passer godt på hinanden. Vi snakker om Corona og kan høre, at mange af forældrene har snakket meget med deres børn om det hjemme og forberedt dem rigtig godt på, hvordan det er nu at være i børnehave. Desuden har børnene lært at vaske hænder grundigt. Reglerne ændrer sig hele tiden og vi gør, hvad vi kan for at følge alle retningslinjerne, så alle trygt kan komme i børnehave og på arbejde, oplyser Anna Kjær Larsen.

Plantekasserne er fyldt op. Privatfoto

Det grønne flag
I øjeblikket er mellemgruppen i gang med et naturprojekt med henblik på at erhverve det grønne flag fra Friluftsrådet igen i år.
– Vi arbejder med vores plantekasse, som er blevet fyldt godt op med jordbær, raraber, purløg, squash, ærter, majs og kartofler, som vi glæder os til at smage sammen med vores madordning. Ved siden af det, laver vi en masse andre naturaktiviteter, vi undersøger, planter, leger og spiller og tager på ture, alt sammen foregår selvfølgelig udenfor. Vi har flere perler i byen, som er relevante at besøge i et naturprojekt.

Der er masser af aktiviteter udenfor. Privatfoto

Kartoffelfælder
De ældste i huset er i gang med at undersøge legepladsen for dyr.
De laver blandt andet ”kartoffelfælder” og finder forskellige steder, hvor der er en chance for dyreliv.
– Vi har lupper og mikroskoper til undersøgelser og en dyredug, hvor vi kan finde frem til, hvilke dyr vi har fundet. Bagefter kan man jo bruge iPaden og finde endnu mere fakta, fortæller Anna Kjær Larsen.

Der bliver plantet. Privatfoto

Ny i børnehaven
Yngstegruppen leger og lærer hinanden at kende og nyder den gode plads på legepladsen samt det nye legetøj, musik og sang sammen, men på god afstand.
– Det er altid lidt anderledes at komme i børnehave, et nyt sted med nye ting og nye voksne, nye venskaber men også gensynsglæde ved at komme hen til de ”gamle” venner, som allerede er startet og så vokser man jo bare næsten en halv meter af at starte i børnehave.

Ekstra god normering
– Det er lidt anderledes lige nu, hvor aflevering og hentning foregår udenfor, men det hele går rigtig godt. Forældrene og børnene har taget godt imod de forskellige tiltag og vi forsøger at inddrage forældrene i hverdagen via billeder på Famly (digitalt kommunikationsmiddel) og en lille snak i døren. Vi får nye regler og retningslinjer ofte, og hverdagen bliver nemmere og nemmere. Vi har dog klart mærket betydningen af, hvor meget normeringen har indflydelse på en hverdag i børnehøjde.
– Vi er ikke i tvivl om, at den ekstra gode normering, via ekstra hjælp udefra og flere af det faste personale på fuld tid, har haft en kæmpe betydning for børnenes hverdag, så der stadig er mulighed for, at det pædagogiske arbejde kan køre videre.
– Vi kan tage en masse nye ting med os fremover og hvem ved, hvad fremtiden byder på. Vi må tænke kreativt, men det er jo også en stor del af det pædagogiske arbejde uden Corona.

Læs om fantastiske oplevelser og events