Blokhus Medier_logo-01
Aabybro

Børnehaver i Fjerritslev og Nørhalne skal udvides

Opsætning af midlertidige pavilloner fremrykkes

– Både børnehaven Regnbuen i Nørhalne og børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev skal udvides, fordi der mangler plads.
Derfor har børne- og familieudvalget nu nedsat to styregrupper, der skal stå for processen, oplyser Ulla Flintholm (V), formand for udvalget.
– Vi skal i gang hurtigst muligt, og jeg forventer, at vi allerede i den kommende uge holder det første møde, siger hun.
Desuden har udvalget besluttet at fremrykke en midlertidig pavillon-løsning for at give Regnbuen bedre muligheder for at leve op til myndighedernes restriktioner ang. COVID-19.

400 nye kvadratmeter
Der er afsat 6,8 mio. kr. til udvidelsen i Nørhalne, hvor børnehaven i længere tid har manglet plads, og derfor i en periode også haft en udflytter-gruppe, der havde base i festlokalerne hos Nordjysk Fodbold Golf.
Og kommunens prognose siger, at der skal skabes plads til yderligere 40 børn i Regnbuen svarende til en tilbygning på cirka 400 kvadratmeter, hvis der skal skabes en fremtidssikret løsning ud fra de kendte tal.
I forvejen er Regnbuen normeret til 100 børn.

Pavilloner
Der er også afsat 500.000 kroner til opstilling af pavilloner, mens ombygningen foregår. Men den løsning bliver nu fremrykket.
Der er nemlig pres på Nørhalne SI (samdrevne institutioner, skole, børnehave og vuggestue) for at leve op til myndighedernes krav i forbindelse med genåbningen af skoler og institutioner.
– Det kan lade sig gøre, men der er ikke meget spillerum. Når vi alligevel skal benytte pavilloner under ombygningen af børnehaven, så kan lige så godt få opsat pavillonerne nu, så der straks kommer de flere kvadratmeter, siger Ulla Flintholm.
Og det vil ske hurtigst muligt. Ejendomscentret har allerede indhentet tilbud.

Gl. Dalhøj
For Gl. Dalhøj gælder det, at børnehaven skal både udvides og moderniseres, og der er afsat 3,2 mio. kr. til dette arbejde.
Også her er det manglen på plads, der betyder, at arbejdet er fremrykket.
Der er ligeledes planlagt en modernisering af børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev i år, men det arbejde afventer, da der ikke er pladsmangel.

Det overordnede formål med anlægsarbejdet med Regnbuen og Gl. Dalhøj er at sikre:

 • De fysiske rammer på bedst muligvis understøtter det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, så der er gode rammer for børnenes trivsel, udvikling og læring.
 • Den fysiske kapacitet kan opfylde behovet for børnehavepladser i lokalområdet også fremadrettet.
 • Understøtte læringskulturen blandt medarbejdere og ledelse, samt skabe sammenhæng og samhørighed mellem børn og medarbejdere i institutionen.
 • Sikre attraktive og tidssvarende institutioner som medvirker til udvikling og øget bosætning i lokalområdet.

De to styregrupper består af:

 • Formand og næstformand for Børne- og Familieudvalget
 • Direktør for Børne- og Familieforvaltningen
 • Skole- og dagtilbudschef
 • Repræsentation fra Ejendomscentret
 • Overordnet leder af institutionen
 • Afdelingsleder fra institutionen
 • Formand for skolebestyrelse/forældrebestyrelse

Opgaverne for styregruppen:

 • Økonomiske dispositioner
 • Brugerinddragelsesproces
 • Endeligt forslag til udvidelse og renovering
 • Tids- og procesplan

Læs om fantastiske oplevelser og events